Katanyudemy

katanyudemy

Yuelu สถาบันการศึกษาเก่าแก่นับพันปีของจีน แหล่งผลิตบุคลากรชั้นเลิศจำนวนมาก

🌐 วิทยาลัย Yuelu (เย่ว์ลู่) ตั้งอยู่ที่เชิงเขาเย่ว์ลู่ในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ภาคกลางของจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.976 มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปีวิทยาลัย Yuelu เป็น 1 ใน 4 วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดังที่สุดในสมัยโบราณของจีนและมีสมญานามว่าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรชั้นเลิศในสมัยโบราณของจีน

🌐 มีบทกลอนคู่หนึ่งติดอยู่ที่สองข้างหน้าประตูใหญ่ของวิทยาลัยแห่งนี้ข้อความประโยคแรกคือ “ดินแดนหูหนานมีบุคลากรมาก” ซึ่งอ้างมาจากหนังสือประวัติศาสตร์โบราณ “จั่วจ้วน” ส่วนข้อความอีกประโยคหนึ่งคือ “ที่นี่เป็นแหล่งผลิตบุคลากรชั้นเลิศจำนวนมาก” ซึ่งอ้างมาจาก
“หลุนอี่ว์” หนังสือรวมบทสนทนาระหว่างขงจื่อ ปรมาจารย์ จริยธรรมผู้ยิ่งใหญ่ของจีนกับลูกศิษย์

🌐 ในสมัยโบราณนักศึกษาในหูหนานเรียนรู้วิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ในวิทยาลัยแห่งนี้ เช่น คัมภีร์ปรัชญาขงจื่อ การเขียนเรียงความและฝึกเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันจีนปัจจุบัน วิทยาลัย Yuelu เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยหูหนาน วิวัฒนาการของวิทยาลัย Yuelu สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของระบบการอุดมศึกษาแห่งประเทศจีน

🌐 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เดินทางไปเยี่ยมเยียนวิทยาลัย Yuelu ของมหาวิทยาลัยหูหนาน ระหว่างลงพื้นที่ตรวจงานที่เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวกับบรรดาอาจารย์และนิสิตนักศึกษาว่าวิทยาลัย Yuelu อยู่ในใจข้าพเจ้าตลอดเวลา ข้าพเจ้ามีความประทับใจมากต่อฐานะและอิทธิพลของวิทยาลัยแห่งนี้ในวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน ข้าพเจ้าได้นึกถึงบทกลอนที่ติดอยู่ตรงบริเวณสองข้างประตูใหญ่วิทยาลัย Yuelu ว่า “ดินแดนหูหนานมีบุคลากรมาก” และ “ที่นี่เป็นแหล่งผลิตบุคลากรชั้นเลิศจำนวนมาก” จากบทกลอนดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่าที่นี่มีบุคลากรจำนวนมากจริง ๆ

🌐 นับตั้งแต่วิทยาลัย Yuelu ก่อตั้งขึ้น การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและวิชาการเป็นกระแสหลักของการเรียนการสอนในวิทยาลัยแห่งนี้มาโดยตลอด ภายในวิทยาลัย Yuelu มีรูปปั้นนักวิชาการชื่อดังสองท่านตั้งอยู่ คือ จูซี นักปรัชญาลัทธิขงจื่อชื่อดังในสมัยราชวงศ์ซ่งและจาง ซื่อ อาจารย์ชื่อดังในวิทยาลัย Yuelu พวกเขากำลังดำเนินการอภิปรายทางวิชาการ ช่วงเวลานั้น นักวิชาการสองท่านดังกล่าวต่างเร่งหาทางในการสร้างระบบทางวิชาการรูปแบบใหม่แต่มีความคิดเห็นทางวิชาการที่แตกต่างกันจึงได้เห็นพ้องต้องกันว่า จำเป็นต้องดำเนินการอภิปรายทางวิชาการครั้งหนึ่ง

🌐 การอภิปรายทางวิชาการระหว่างจูซีและจางซื่อครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 850 ปีก่อน จูซี นักวิชาการที่ได้เขียนตำราอธิบายคำสอนของขงจื่อ พาลูกศิษย์เดินทางจากมณฑลฝูเจี้ยน(ฮกเกี้ยน) มายังเมืองฉางซา มณฑลหูหนานเพื่อร่วมกันสอนหนังสือและดำเนินการอภิปรายทางวิชาการกับจาง ซื่อ อาจารย์ชื่อดังในวิทยาลัย Yuelu เป็นเวลานานกว่าสองเดือน การอภิปรายทางวิชาการครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการอภิปรายทางวิชาการระหว่างสำนักวิชาการที่มีความคิดเห็นทางวิชาการต่างกันในประวัติศาสตร์จีน จึงมีบทบาทและความหมายสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ทางวิชาการของจีน

🌐 ช่วงเวลายาวนานที่ผ่านมา วิทยาลัย Yuelu ได้อบรมบ่มเพาะบุคลากรจำนวนมหาศาล เมื่อทศวรรษ 1900 ที่นี่มีครูบาอาจารย์ชื่อดังจำนวนมาก เช่น นายหยาง ชางจีครูของประธานเหมา เจ๋อตง ผู้นำจีนที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นหนึ่งในครูชื่อดังที่ได้รับการเคารพนับถือมากจากลูกศิษย์ครูบาอาจารย์และนักวิชาการที่มีชื่อดังเหล่านี้ได้อบรมบ่มเพาะบุคลากรจำนวนมาก ในบุคลากรเหล่านี้มีหลายคนกลายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เช่น นายเติ้ง จงเซี่ย ก็เป็นหนึ่งในนั้น

🌐 ทุกวันนี้วิทยาลัย Yuelu ยังคงทุ่มเทกำลังในการผลิตนักคิดและบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ ต่อไปนางสาวอี๋ เมี่ยวอี กล่าวว่า เรียนจบปริญญาตรีที่วิทยาลัย Yuelu ของมหาวิทยาลัยหูหนานขณะนี้กำลังเรียนวิชาปรัชญาจีนระดับปริญญาโทที่นี่ต่อ อาจารย์ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นครูสอนหนังสือเท่านั้น หากยังเป็นเพื่อนของบรรดานักศึกษาด้วย

🌐 นายเฉิน เหรินเหริน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย Yuelu กล่าวว่า วิทยาลัยของเรามีทั้งอาจารย์สอนทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านชีวิตประจำวัน อาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์สอนวิชาการนอกเวลาเรียน ระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาดังกล่าวได้นำความคิดชั้นเลิศของระบบการศึกษาดั้งเดิมมาผสมผสานกับระบบอุดมศึกษาที่ทันสมัย

🌐 ปัจจุบันที่บริเวณเชิงเขาเย่ว์ลู่ มีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยกว่า 20 แห่ง มีนักวิชาการระดับชาติที่สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน(CAS) สถาบันบัณฑิตวิศวกรรมจีน(CAE) รวมกว่า 40 คนและนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกว่า 100,000 คนทำงานอยู่ที่นี่ พวกเขาได้เติมพลังสำคัญให้แก่ภารกิจทางวิชาการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีน

🌐 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวกับบรรดาครูบาอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา ขณะเดินทางมาเยี่ยมเยียนวิทยาลัย Yuelu ว่า “นี่เป็นยุคที่คนเก่งจำนวนมากได้ปรากฏขึ้น พวกคุณกำลังอยู่ในวัยที่สามารถแสดงบทบาทของตนด้วยดี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพวกคุณจะมีความรับผิดชอบต่อยุคสมัยนี้และไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน พวกคุณยังต้องสืบทอดจิตวิญญาณของมณฑลหูหนานซึ่งได้รับการยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด แม้เวลาที่ล่วงเลยผ่านไปนานแสนนานแล้ว พวกคุณต้องแสดงบทบาทในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนด้วยความรู้ความสามารถของตน”

🌐 นางหลี่ ปิง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของสภาสังคมศาสตร์แห่งมณฑลหูหนานกล่าวว่าการค้นคว้าวิธีการในการอบรมบ่มเพาะบุคลากรของวิทยาลัย Yuelu ที่มีประวัติศาสตร์นับพันปีนั้นมีความหมายอันลึกซึ้งยาวไกลต่อการผลิตบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อภารกิจฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน เราจะต้องแบกรับภารกิจทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมจีน อุทิศตนและเวลาให้กับการบรรลุ “เป้าหมายแห่งศตวรรษ” สองประการและการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

📌  ที่มา : http://thai.cri.cn/

#Yuelu#แนวโน้มการศึกษา#ระบบการเรียนรู้#การศึกษา#การสอบ#การเรียนรู้#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#การศึกษา#KTD#KTDTech#เทคโนโลยี#ไอที#นวัตกรรม#ข่าวสาร#ข่าวสารไอที#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 😀

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ

🙏 สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก