Katanyudemy

katanyudemy

Uncategorized

ศธ พร้อมเปิดเทอม on site เน้นจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในเดือนพฤษภาคมนี้ ว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site หรือจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาให้มากที่สุด โดยไม่นำเรื่องการฉีดวัคซีนมาเป็นเงื่อนไขในการมาเรียนของนักเรียน ขณะเดียวกัน ศธ.จะรณรงค์ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้มากที่สุด และสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ความมั่นใจว่าสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน “สำหรับการดูแลนักเรียน เบื้องต้นได้หารือกันว่า อาจจะต้องแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม …

ศธ พร้อมเปิดเทอม on site เน้นจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา Read More »

ปรับขนาดภาพ

วิธีปรับขนาดภาพ ใส่ภาพเดียว

วิธีปรับขนาดภาพ ใส่ภาพเดียว ปรับขนาดให้ใช้ได้ทุกโซเชียลมีเดียอัตโนมัติ  #KTDUTech วิธีปรับขนาดภาพ ใส่ภาพเดียว ปรับขนาดให้ใช้ได้ทุกโซเชียลมีเดียอัตโนมัติ แบบไม่ต้องจำว่าแต่ละภาพต้องใช้ไซซ์ขนาดไหน เพื่อปรับภาพแล้วพอดีกับโซเชียลที่น้อง ๆ จะโพสต์ ซึ่งขั้นตอนง่ายมาก ไม่ต้องปรับขนาดภาพแต่ละครั้งเลย  วิธีปรับขนาดภาพ ใส่ภาพเดียว ปรับขนาดให้ใช้ได้ทุกโซเชียล – เข้าเว็บไซต์ pixelhunter.io– คลิก Choose a file– อัปโหลดไฟล์ที่จะปรับขนาดรูปภาพหรือเลือกไฟล์ที่จะปรับขนาดรูปภาพจากบริการ cloud ได้เลย– เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ไปดูตัวอย่างรูปที่ผ่านการปรับขนาดแล้วโดยผ่านวิธีง่าย ๆ นี้กัน ว่าแต่ละแพลตฟอร์มจะเป็นอย่างไร …

วิธีปรับขนาดภาพ ใส่ภาพเดียว Read More »

วัยรุ่น

“6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสมองของวัยรุ่น”

#KTDMore “#วัยรุ่น คือขั้นบันไดที่อยู่ระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่” ขั้นบันไดนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนามากมายภายในร่างกายและจิตใจของมนุษย์ (วัยรุ่น) ที่เด่นชัดคือการเปลี่ยนเเปลงทางสรีรวิทยา เช่น เสียงแตกหนุ่ม ตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขนแขน ขนขา ขึ้นตามตัวในวัยรุ่นชาย การเป็นประจำเดือน หน้าอกขยายใหญ่ ในวัยรุ่นหญิง ส่วนสมองของวัยรุ่นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เช่นกัน  “6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสมองของวัยรุ่น” มีดังนี้  1. การเติบโตของสมองของวัยรุ่นหญิง – ชายมีความแตกต่างกันโดยเฉลี่ยแล้วเด็กหญิงจะเข้าสู่วัยแรกรุ่นเมื่ออายุ 10 – 14 ปี ส่วนเด็กชายจะเข้าสู่วัยแรกรุ่นเมื่ออายุ 12 – 16 ปี …

“6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสมองของวัยรุ่น” Read More »