Katanyudemy

katanyudemy
TMA

ศธ.’ ร่วมมือ ‘TMA’ หวังยกระดับการศึกษา

#KTDUpdate ‘ศธ.’ ร่วมมือ ‘TMA’ หวังยกระดับการศึกษา

👩‍🦰 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการประชุม Executive Forum on Competitiveness 2022 “Shaping Future Education” โดยมี คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ภาคเอกชน และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เข้าร่วม ว่า วัตถุประสงค์ของานครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะด้านการศึกษาของไทย โดย ศธ.ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ TMA ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเชื่อมโยงกับ International Institute for Management Development หรือ IMD โดย IMD เป็นหน่วยงานจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาด้วย

🌐 โดยมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มาทำงานเชื่อมโยงกับ TMA เพื่อให้ TMA ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันมากที่สุด นอกจากนี้จะรวบรวมนำข้อแนะนำต่างๆ ของเอกชนมาปรับปรุง พัฒนาการศึกษาให้ถูกทิศทางมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมา ศธ.มุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาการศึกษา นับตั้งแต่ที่ตนรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีความตั้งใจที่จะนำการศึกษาให้เป็นกลไกหลักในพัฒนาประเทศ การศึกษาจะต้องเป็นกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

👩‍🦰 น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ศธ.ขับเคลื่อนงานหลายเรื่อง เช่น จัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … , พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต หรือ Credit Bank และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นต้น ในมิติของการแข่งขันด้านการศึกษานั้น ศธ.ให้ความสำคัญและพยายามที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นมาโดยตลอด คือ อันดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทยใน ระดับนานาชาติ

🌐 หากพิจารณาผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันที่จัดโดย IMD จะพบว่า ในปี 2021 ประเทศไทยมี ความสามารถทางการแข่งขันในภาพรวมอยู่อันดับที่ 28 จาก 64 ประเทศทั่วโลก ดีขึ้น 1 อันดับ จากปี 2020 แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 56 ลดลง 1 อันดับจากปี 2020 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาได้ฉุดรั้งความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ศธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ดังกล่าว มอบหมายให้ สกศ.วิเคราะห์ และหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ

👩‍🦰 คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า ถือเป็นครั้งแรก ที่ ศธ. ประสานให้ข้อมูลโดยตรงกับ TMA เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน และร่วมกันพัฒนาตัวชี้วัดด้านการศึกษาให้ตรงกัน เชื่อว่าเมื่อ ศธ.แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ TMA โดยตรง จะส่งผลให้การจัดอันดับด้านการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า ภารกิจของ ศธ. คือการเตรียมเด็กมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดิสรัปชั่นด้านเทคโนโลยี

🌐 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หรือปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งตนมองว่า การปรับการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับสมัยใหม่ ทำห้องเรียนให้น่าเรียน ให้นักเรียนได้เรียนสิ่งที่สนใจ เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างคล่องตัว ดังนั้นการปูพื้นฐานเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสอนโค้ดดิ้ง เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถก้าวข้ามวิกฤตต่างๆในอนาคตได้

📌 ที่มา matichon.co.th

#รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ#กระทรวงศึกษาธิการ#ร่วมมือTMAหวังยกระดับการศึกษา#พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช#มหาจักรีบรมราชวงศ์#การศึกษา#การสอบ#การเรียนรู้#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#การศึกษา#KTD#KTDTech#เทคโนโลยี#ไอที#นวัตกรรม#ข่าวสาร#ข่าวสารไอที#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ
🥰

🙏 สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก