Katanyudemy

katanyudemy
on-site

เปิดมาตรการเรียน On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา

#KTDUpdate📣 ปลัดกระทรวงศึกษารายงานการเปิดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมขั้นตอนการเปิดเรียนแบบ On Site ของสถานศึกษา ดังนี้ คือ

👩‍🏫 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกสังกัดจำนวน 35,554 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565) ได้แก่

1. การเรียนการสอนตามปกติในพื้นที่สถานศึกษา (On site) จำนวน 18,582 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.26

2. การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) จำนวน 5,813 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.35

3. การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On demand) ได้แก่ เว็บไซต์ช่องยูทูบ (Youtube) และแอปพลิเคชั่นของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวน 3,113 โรงเรียน คิดเป็นร้อ้ยละ 8.76

4. การเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ (On air) จำนวน 1,470 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.13

5. การเรียนการสอนที่ให้นักเรียนรับหนังสือ แบบฝึกหัด/ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านผ่านระบบไปรษณีย์ (On Hand) จำนวน 6,479 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.22.

💉 การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565) แบ่งเป็น

👩‍🏫 (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,027,269 ราย ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1,027,266 โดส คิดเป็นร้อยละ 99.99 เข็มที่ 2 จำนวน 816,208 โดส คิดเป็นร้อยละ 79.45

🙋 (2) นักเรียนอายุ 12-18 ปี จำนวน 5,150,472 ราย ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 4,129,663 โดส คิดเป็นร้อยละ 75.11 เข็มที่ 2 จำนวน 3,100,458 โดส คิดเป็นร้อยละ 71.41.

📍 ทั้งนี้ ได้สำรวจนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อายุ 5-11 ขวบ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,241,416 คน ประสงค์ฉีดวัคซีน 3,210,475 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน 2,030,941 คน คิดเป็นร้อยละ 39.

📣 แนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนก่อนการเปิดเรียนแบบ On Site ของสถานศึกษา ได้แก่

(1) สถานศึกษาเปิดเรียนได้ตามปกติ

(2) สถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน TSC

(3) ครูและบุคลากรในสถานศึกษาต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 มากกว่าร้อยละ 85 (หรือเข็มที่ 2 มากกว่าร้อยละ 85)

(4) สถานศึกษาจัดห้องเรียนให้ผู้เรียนมีระยะห่างกัน 1.5 เมตร (ห้องเรียนปกติไม่เกิน 25 คน).

🏫 2.ขั้นตอนปฏิบัติระหว่างการเปิดเรียนแบบ On site ได้แก่

(1) ดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงด อย่างเคร่งครัด

(2) ตรวจสอบการจัดการอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(3) ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ได้แก่

📍 (1) ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา

📍 (2) กรณีมีการแพร่ระบาดในสถานศึกษามากกว่า 1 ห้องเรียน ให้อยู่ในการกำกับควบคุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

📣 ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

#มาตรการเรียนOnSite#โควิดในสถานศึกษา#โรงเรียน#กระทรวงศึกษาธิการ#ศธ#เปิดเรียนแบบOnsite#เยาวชน#นักเรียน#Education#KTDUpdate#ข่าวสารน่ารู้#ข่าวสารการศึกษา#แวดวงการศึกษา#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย .

👇
👇
👇

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก รวมถึงข่าวสารการสอบเข้ามหาวิทยาลัย อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐.

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก