Katanyudemy

katanyudemy

Lifelong Learning อนาคตไม่นิ่ง ยิ่งต้องเรียนรู้

🌐 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สำคัญแค่ไหนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ชวนส่องประเทศต่างๆ ทั้งสิงคโปร์ และเกาหลีใต้ กับการเรียนรู้สร้างทักษะที่จะเป็นการสร้างอนาคต

🌐 โลกในศตวรรษที่ 21 ทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนเรื่องการเรียนรู้กันอีกครั้ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญมากขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องตระหนักถึงการเรียนรู้ทุกรูปแบบไม่ใช่แค่หลักสูตรการศึกษาที่เป็นทางการอยู่ในรั้วโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น หากแต่การเรียนรู้มีหลายรูปแบบและเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่หลักสูตรอย่างเป็นทางการในโรงเรียนหรือวิทยาลัย ไปจนกระทั่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ประเภทต่างๆ ในครอบครัว ชุมชน และที่ทำงาน

🌐 การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning เป็นเสมือนของขวัญที่มีคุณค่ากับชีวิต หลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวอย่างประเทศที่น่าสนใจที่เราคงได้ยินกันมาแล้วคือ สิงคโปร์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเข้มข้น ผ่านโครงการ SkillsFuture ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ของประเทศ

🌐 โครงการ SkillsFuture เป็นการขับเคลื่อนระดับชาติที่มุ่งสร้างให้เกิดโอกาสแก่ชาวสิงคโปร์ในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนสิงคโปร์ที่อยู่ในช่วงวัยไหน ตั้งแต่เด็ก คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุ คนที่เคยมีพื้นการศึกษาระดับใดมาก็ตาม หรือไม่มีการศึกษา ก็สามารถมีอนาคตที่ดีขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้ทักษะใหม่สิงคโปร์มองว่าการสร้างทักษะจะเป็นการสร้างอนาคต รัฐบาลสิงคโปร์จึงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนรู้ว่าแม้กระทั่งทำงานแล้วก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เสมอ รัฐบาลสิงคโปร์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและอาชีพ โครงการ SkillsFuture ของสิงคโปร์นี้ทำให้คนทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

🌐 สำหรับประเทศไทย การเติมความรู้และการสร้างโอกาสแบบไร้พรมแดนหรือไร้ขีดจำกัด จะช่วยยกระดับความสามารถและโอกาสของคนไทย การเติมความรู้ทักษะที่จำเป็นที่ขาดไปเหมาะสมกับอาชีพ มีทักษะในการเปลี่ยนแปลงปรับตัวและเสริมทักษะแห่งอนาคตจะทำให้ได้รับโอกาสที่ดีเพื่อที่จะทำให้เริ่มเข้าสู่วงจรแห่งการพัฒนา ซึ่งเรื่องการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับประเทศไทยในห้วงเวลาเช่นนี้

🌐 จากนี้ไปจะต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกหรือแสวงหาโอกาสที่เปิดกว้าง การพัฒนาทักษะพื้นฐานต้องกว้างกว่าที่เคยปฏิบัติกันมา การปฏิรูปการเข้าถึงการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เราต้องขบคิด นอกจากนี้ การออกแบบกลไกการทำงานก็มีความสำคัญมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างพันธมิตรที่หลากหลาย ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานของเครือข่าย

เพราะการเรียนรู้เป็นรากฐานของชีวิตเป็นโอกาสของชีวิต ชีวิตและอนาคตไม่เคยหยุดนิ่ง การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เช่นกัน

📌 ที่มา : www.bangkokbiznews.com

#การเรียนที่สิงค์โปร์#สิงคโปร์#การศึกษา#การสอบ#การเรียนรู้#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#การศึกษา#KTD#KTDTech#เทคโนโลยี#ไอที#นวัตกรรม#ข่าวสาร#ข่าวสารไอที#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ  🧐

☎️  ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ  🥰

🙏  สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก