Katanyudemy

katanyudemy
Learning Box

Learning Box นวัตกรรมการศึกษา “สร้างการเรียนรู้ต่อเนื่อง”

#KTDMore Learning Box นวัตกรรมการศึกษา “สร้างการเรียนรู้ต่อเนื่อง”

📦 Starfish Education มอบกล่องการเรียนรู้ Learning Box 330 กล่องให้กับโรงเรียนนำร่อง 11 แห่ง สังกัด “อปท.” สนับสนุนด้านการจัด “การศึกษา” สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เสริมสมรรถนะของผู้เรียนใน “ศตวรรษที่
21″

👨‍🦳 Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education และทีมผู้บริหาร ได้มอบกล่องการเรียนรู้ (Learning Box) ให้กับโรงเรียนนำร่อง 11 แห่งทั่วประเทศ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนละ 30 กล่อง รวมทั้งสิ้น 330 กล่อง มูลค่ากว่าสามแสนบาท ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบ

📦 สำหรับกล่องการเรียนรู้ (Learning Box) ที่ Starfish Education ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการศึกษา ที่ได้พัฒนาขึ้น ที่มุ่งหวังมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูความรู้ถดถอย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง Starfish Education กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโรงเรียนนำร่อง 11 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

📦 นอกเหนือจากการมอบกล่องการเรียนรู้ Learning Box แล้ว Starfish Education ยังได้ประสานความร่วมมือทำงานเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการวัดภาวะความรู้ถดถอยและทำงานร่วมกับทีมศึกษานิเทศก์การจัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับ Learning Loss การออกแบบการสอนผ่าน Learning Box และนวัตกรรม3R ฉบับบ้านปลาดาว (ภาษาไทยและคณิตศาสตร์) เพื่อให้ครูแกนนำจาก 11 โรงเรียนนำร่อง

📜 พร้อมแผนการจัด PLC และถอดความรู้เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยก่อนหน้านี้ Learning Box ได้ถูกนำไปใช้แล้วในโรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของ Starfish Education เพื่อเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการฟื้นฟูความรู้ถดถอย (Learning Loss & Education Recovery) ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา ของเด็ก ๆ จากทั่วประเทศ

👨‍🦳 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ตามที่กรมฯ มีนโยบายดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะถดถอยทางความรู้ของในนักเรียน ให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเกิดเป็นพันธกิจร่วมกันกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือการจัดนวัตกรรมการศึกษา

📜 โดยมีการทำงานร่วมกัน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ระยะที่ 2 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ซึ่งรวมไปถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คุณครูในกลุ่มเป้าหมายได้นำชุดการเรียนรู้ (Learning box) ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น และระยะที่ 3 คือ การออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนรู้ (Learning Box)

🏢 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หวังว่าการร่วมภารกิจในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือ ฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยของนักเรียนและสามารถนำผลการประเมินมากำหนดนโยบายและวางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต หากไม่สามารถสอนแบบปกติได้

📍 ที่มา bangkokbiznews

#LearningBox#นวัตกรรมการศึกษา#สร้างการเรียนรู้ต่อเนื่อง#StarfishEducation#การเรียนรู้#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#การศึกษา#KTD#KTDTech#เทคโนโลยี#ไอที#นวัตกรรม#ข่าวสาร#ข่าวสารไอที#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ
🥰

🙏 สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก