Katanyudemy

katanyudemy
HRMS-DPA

เปิดตัวระบบ HRMS-DPA หวังลดภาระ ช่วยดึงครูกลับห้องเรียน

#KTDUpdate เปิดตัวระบบ HRMS-DPA หวังลดภาระ ช่วยดึงครูกลับห้องเรียน

👩‍🦰 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการนำดิจิทัล ระบบ HRMS-DPA เข้ามาช่วยลดภาระงานต่างๆ ประกอบกับ ศธ.มีเป้าหมายการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยนำเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ศธ.จึงนำดิจิทัลมาลดภาระงานของครู ให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยให้ส่วนราชการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง Big data ด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งตนเห็นว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะที่ เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้มอบหมายให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลฯ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0

👩‍🦰 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยลดภาระงานต่างๆ ประกอบกับ ศธ.มีเป้าหมายการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยนำเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ศธ.จึงนำดิจิทัลมาลดภาระงานของครู ให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยให้ส่วนราชการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง Big data ด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งตนเห็นว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะที่ เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้มอบหมายให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลฯ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0

🌐 ระบบ HRMS เข้ามาบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติต่างๆ ทำให้ครูทุกคนสามารถดูทะเบียนประวัติได้ตลอดเวลา ซึ่งระบบ HRMS ก็จะเชื่อมโยงไปถึงระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัลโดยอัตโนมัติด้วย ทุกอย่างจะถูกอัพเดทอยู่ในระบบนี้ ทำให้ครูไม่ต้องใช้เวลานอกห้องเรียนไปทำเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอีกต่อไป และจะทำให้ครูมีเวลาอยู่ในห้องเรียนมากกว่าเดิม ผู้บริหารเองก็สามารถดูรายงานข้อมูลภาพรวมเพื่อนำไปใช้กับการบริหารงานบุคคลเพื่อการจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อีกด้วย โดยระบบ HRMS ก.ค.ศ.พร้อมที่จะเปิดใช้งานเดือนเมษายนนี้

🌐 “ส่วนระบบ DPA จะเข้ามาช่วยให้ครูสามารถยื่นขอวิทยฐานะได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สอดรับกับเกณฑ์การประเมินรูปแบบใหม่ ที่จะเน้นไปที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน แตกต่างจากเดิมที่เน้นการวัดผลลัพธ์จากผลงานวิชาการ ซึ่งวิดีโอการสอนสำหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ จะส่งผ่านระบบ DPA และคณะกรรมการจะประเมินผ่านระบบนี้ เช่นกัน ไม่ต้องทำแฟ้มเอกสารประเมินและเตรียมตัวนำเสนอ ซึ่งจะช่วยลดภาระของครู ลดระยะเวลา และลดภาระของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน โดยระบบ DPA จะเริ่มใช้งานวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้ โดย ก.ค.ศ. ได้เตรียมแผนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานทั้ง 2 ระบบ ให้แก่ครูทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อระบบดังกล่าวจะมีข้อมูลส่วนตัวของครูอยู่จำนวนมาก ก.ค.ศ.ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานของรัฐบาล ตนเชื่อว่าทั้ง 2 ระบบจะช่วยลดภาระครูได้อย่างแท้จริง”

ที่มา matichon.co.th

#ระบบHRMSDPAหวังลดภาระช่วยดึงครูกลับห้องเรียน#ต้องการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยลดภาระงานต่างๆ#ยกระดับการเรียนการสอน#การศึกษา#การสอบ#การเรียนรู้#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#การศึกษา#KTD#KTDTech#เทคโนโลยี#ไอที#นวัตกรรม#ข่าวสาร#ข่าวสารไอที#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ
🥰

🙏 สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก