Katanyudemy

katanyudemy
Degree Plus

“Degree Plus” EdTech การเรียนรู้ที่มากกว่าปริญญา

🔮 ในโลกที่มีความรู้อยู่มากมายและทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย ทว่าด้วยความหลากหลายทั้งตัวเนื้อหา แหล่งที่มา การจะคัดกรององค์ความรู้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย

🧑‍🎓 “Degree Plus” ซึ่งเป็น Open Education Platform ภายใต้ความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสคูลดิโอ ธุรกิจในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ได้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกคน ไม่ได้จำกัดเฉพาะนิสิตจุฬาฯ เท่านั้น ได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียม ด้วยเนื้อหาความรู้และหลักสูตรที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโลกเปลี่ยน ความรู้เปลี่ยน ต้องปรับตัว

👨‍🦳 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าตนมีความฝันอยากเห็นการศึกษาที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และดักหน้าการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งการจะทำเรื่องดังกล่าวได้ ถือเป็นเรื่องใหม่แต่จุฬาฯ คงใช้ระบบเดิมไม่ได้ ดังนั้นจุฬาฯ ได้มีการปรับตั้งแต่โครงสร้าง และมีการสร้างความร่วมมือ การทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาการศึกษา สังคมให้ก้าวหน้าและก้าวไกล

🖥 “ช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา เรื่องการเรียนรู้ การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะหลังโควิด ช่วงที่รับตำแหน่งอธิการบดีวาระ 2 ได้นำเสนอนโยบายว่าจะทำให้จุฬาฯ มีการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ 100% แต่เมื่อผมรับตำแหน่งในเดือน พ.ค.ปี 2563 เกิดโควิด-19 ทำให้การเรียนการสอน กลายเป็นออนไลน์ 100% ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการเตรียมพร้อมก็สามารถปรับตัวได้ ฉะนั้นทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพิ่มความรู้ให้ตนเอง” ศ.ดร.บัณฑิต กล่าว
“Degree Plus” ร้านสะดวกซื้อด้านความรู้

👨‍🦳 ศ.ดร.บัณฑิต กล่าวต่ออีกว่าโลกทุกวันนี้มีทั้งวิกฤตและโอกาส โดยเฉพาะในเรื่องการเข้าถึงความรู้กลายเป็นโอกาสมากขึ้น โลกยุคคลาสสิก เวลาไปเรียนรู้ ต้องพบครูอาจารย์ในห้องเรียน ครูอาจารย์เป็นผู้นำความรู้จากตำรา ประสบการณ์มาเล่าให้นักเรียนนักศึกษาฟังและมองว่าเป็นการสอน ซึ่งจริงๆ เป็นการสอนเพียงข้างเดียว แต่ตอนนี้ ความรู้มีมากมาย และเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านคน แพลตฟอร์ม Degree Plus จะทำให้การศึกษาที่มีอยู่มากมาย

⌛️ “ความรู้มีอยู่มากมาย จะคัดกรองอย่างไรให้เป็นความรู้ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ซึ่ง Degree Plus เป็นเสมือนร้านสะดวกซื้อด้านวิชาการ ด้านความรู้ ผู้คนที่เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตร Degree Plus จะมีการแบ่งเป็น Section ใครอยากรู้อะไร อยากเรียนอะไรก็สามารถเลือกเรียนได้” ศ.ดร.บัณฑิต กล่าว

งานกำหนดศาสตร์ เวทีเปิดกว้างแก่ผู้เรียน
ในอดีตศาสตร์เป็นคนกำหนดงาน นั่นคือ จบนิติศาสตร์ต้องไปทำงานเป็นนิติกร จบสถาปัตย์ต้องไปทำงานเป็นสถาปนิก แต่วันนี้งานกำหนดศาสตร์ เช่น หากเราจะเรียนสังคมสูงวัย ต้องเรียนหลายศาสตร์ ซึ่งระบบการศึกษาแบบเดิมไม่ได้ตอบ

👨‍🦳 ศ.ดร.บัณฑิต กล่าวต่ออีกว่า Degree Plus สามารถตอบโจทย์งานกำหนดศาสตร์ เพราะมีชุดองค์ความรู้ รายวิชาที่มีคุณภาพรวมกันเป็นหลักสูตร ตอบสนองสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอนนี้สังคมกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำอย่างไรให้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเกิดประโยชน์
หลักสูตรแซนด์บอกซ์ ทลายภาควิชา/คณะ

🧑‍🎓 Degree Plus จะเป็นสนามเวทีที่เปิดกว้างให้แก่ผู้เรียน และไม่ได้จำกัดเฉพาะนิสิตจุฬาฯ เท่านั้น แต่ทุกคนสามารถเรียนได้ และอาจารย์ที่มาสอนมาจากที่ไหนก็ได้ รวมถึงแพลตฟอร์มนี้จะทำให้ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้ ผู้ที่จะให้ความรู้ และคนที่ต้องการคนที่มีความรู้สามารถเข้ามาดูว่าหลักสูตรไหนตอบโจทย์บ้างก็สามารถเลือกคนมาทำงานได้ อย่างไรก็ตาม การจัดทำ Degree Plus ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของการศึกษา

🌐 ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรแซนด์บอกซ์ “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งจะเป็นหลักสูตรแรกที่จะจัดทำขึ้นนั้น จุฬาฯ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว โดยเฉพาะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหารือร่วมกันในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว

👨‍🦳 ศ.ดร.บัณฑิต กล่าวอีกว่า การจัดทำหลักสูตรแซนด์บอกซ์ ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมีหลายคณะ หลายสาขาวิชา โดยในคณะ/สาขาวิชา หลายมิติก็ขับเคลื่อนการศึกษามาอย่างยาวนาน แต่หลายคณะ/สาขาวิชาก็ต้องมีหลายศาสตร์ร่วมกัน

🏫 ดังนั้น การมีคณะ/สาขาวิชาในบางครั้งก็มีข้อจำกัด การมีหลักสูตรแซนด์บอกซ์ เสมือนเป็นการทลายภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยร่วมด้วย เนื่องจากการจัดทำหลักสูตรจะเป็นการร่วมกันของหลายมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันทั้งออกแบบหลักสูตร แชร์คณาจารย์ผู้สอนร่วมกัน เป็นทางเลือกให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสายงานที่ตลาดต้องการ

⏰ นอกจากนั้นในส่วนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ (ทปอ.) จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีรศ. ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธาน ซึ่งหลังจากนี้คงมีหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

🔮 “หลักสูตรแซนด์บอกซ์ มีลักษณะคล้าย ๆ กับการเรียนข้ามมหาวิทยาลัย เป็นเหมือนการเรียนสหศาสตร์ เพราะตอนนี้การเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้จำกัดเพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง เนื่องจากการทำงานต้องอาศัยหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน รวมถึงตอบโจทย์ในอนาคตร่วมด้วย” ศ.ดร.บัณฑิต กล่าว

แนะปรับหลักสูตรตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
👨‍🦳 ศ.ดร.บัณฑิต กล่าวด้วยว่าตอนนี้จุฬาฯ ได้มีการปรับตัว ปรับทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโลก จุฬาฯ ปรับตัวช้ามาก และจริง ๆ แล้วการปรับหลักสูตร ต้องปรับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโดยส่วนตัว อยากขอให้กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กไทยทุกคนได้เจอครูในแต่ละวิชาที่เก่งที่สุด เพราะถ้าเด็กได้เจอครูที่เก่ง เขาอยากเรียนรู้ และมีแรงบันดาลใจในการทำตามความฝัน อยากเป็นในสิ่งที่ตนเองรัก ขณะเดียวกันหากเจอครูที่ไม่มีความกระตือรือร้น ครูไม่มีไฟสอน เด็กก็ไม่มีไฟเรียน
ชีวิตต้องออกแบบได้ เช่นเดียวกับ Degree Plus

👩‍🦳 ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬา ฯ กล่าวว่า จุฬาฯได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบ Lifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) มาโดยตลอด ซึ่งตามพันธกิจของจุฬาฯ ในการชี้นำขับเคลื่อนสังคมไทนและสังคมโลกเน้นเพิ่มความร่วมมือกับสังคม และเอกชน เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ฉะนั้นความร่วมมือกับสคูลดิโอและซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จุฬาฯ มอง Degree Plus เป็นเรือลำเล็กที่วิ่งได้ไว มองสคูลดิโอเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจแก่นของ Lifelong Learning และนำมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

🏫 “ปัญหาหนึ่งในการศึกษา และความท้าทาย คือ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งหน้าที่ของอุดมศึกษาจะต้องทำให้ทุกคนเปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่เรียนเพียงปริญญาเดียวแล้วจบ แต่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต Degree Plus จะทำหน้าที่เสมือนวิตามินเติมทักษะตรงจุดที่ขาดและเสริมพลังในจุดที่โดดเด่น โดยตั้งจากความต้องการของตลาดแล้วดูว่ามหาวิทยาลัยมีทรัพยากรอะไรที่ตอบความต้องการเหล่านั้นได้บ้าง โดยกลไกนี้จะมีความคล่องตัวกว่าเดิม ซึ่งทั้งคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่าจุฬาฯ จะได้ประโยชน์ในแง่ Lifelong Learning เพราะทุกชีวิตสามารถออกแบบ” ศ.ดร.ปาริชาติ กล่าว

ทักษะคนรุ่นใหม่ต้องมีความรู้หลากหลาย
👱‍♂️ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สคูลดิโอ จำกัด กล่าวว่า บริษัทสคูดิโอ มีจุดแข็งด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรและภาคศึกษา ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมาได้มุ่งอัพสกิล รีสกิลเพิ่มทักษะแก่ผู้ใช้งาน โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญอย่างมาก เพราะหลาย ๆ งานตอนนี้มีความต้องการกำลังคนสูง ขาดแคลนแรงงานสูงมาก และบริษัทต่าง ๆ ใช้เงินจำนวนมากในการหาคนมาทำงาน

📚 “เมื่อก่อนทุกคนมองว่าปริญญา 1 ใบ จบแล้วสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิต แต่วันนี้ไม่ใช่ เช่น จบการเงิน เรียนมาหลายเรื่อง แต่ตอนนี้มีคริปโทเคอร์เรนซี คนจบการเงินมาก็ต้องอัพสกิลใหม่ รวมถึงมีเทคโนโลยี นวัตกรรม มีหุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์” ดร.วิโรจน์ กล่าว

🙎‍♂️ หลายตำแหน่งต้องปรับตัว ความร่วมมือ Degree Plus ครั้งนี้ สคูลดิโอได้นำความเชี่ยวชาญทั้งในด้าน EdTech และการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานมีขยายผล โดย Degree Plus จะเหมือนระบบปฎิบัติการ ที่เอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตหลักสูตรออนไลน์ที่เข้มข้นและตอบโจทย์ ติดตามประเมินผลได้ง่ายและไม่ต้องลงทุนสูง

เน้นหลักสูตรอบรมระยะสั้นก่อนสู่ปริญญา
👳 นายวรพล รัตนพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด กล่าวว่า Degree Plus เป็นการรวบรวมอาจารย์ ที่เก่งที่สุดจากทุกมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียวพร้อมสร้าง Learning Community ที่มีวิชาการเข้มข้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทักษะในการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถดูวิดีโอและอ่านสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ รวมทั้งทำแบบฝึกหัดเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้และวัดผล โดยหลายหลักสูตรที่การเรียนสดกับผู้สอนด้วย

📚 ในช่วงแรกจะเน้นหลักสูตรนียบัตรระยะสั้น ที่สามารถโอนหน่วยกิตไปต่อยอดหลักสูตรปริญญาได้และในอนาคตจะขยายรูปแบบให้ครอบคลุมคอร์สออนไลน์ และการอบรมสัมมนา โดยหลักสูตรยังครอบคลุมวิชาสมัยใหม่ อย่าง Blockchain, Digital Economy เป็นต้น

💻 การออกแบบแต่ละหลักสูตรได้รับคำแนะนำจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในชีวิตจริงได้ โดยปัจจุบันมีสยามพิวรรธน์เป็นหนึ่งในองค์กรที่วางใจให้ Degree Plus เข้าไปช่วยพัฒนาบุคลากร เสริมความพร้อมเป็นผู้นำยุคดิจิทัลอีกด้วย

📍 ที่มา bangkokbiznews

#DegreePlusEdTech#การเรียนรู้ที่มากกว่าปริญญา#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#การศึกษา#KTD#KTDTech#เทคโนโลยี#ไอที#นวัตกรรม#ข่าวสาร#ข่าวสารไอที#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ
🥰

🙏 สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก