Katanyudemy

katanyudemy

ไอที/นวัตกรรม

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

นวัตกรรมจีนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร่วมกันของโลก

จีนเร่งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมที่เป็นอิสระนั้นเป็นแนวทางที่ต้องเป็นไปท่ามกลางการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่รวดเร็ว สอดคล้องกับกฎแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางดังกล่าวนี้จะต้องเป็นไปและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดจากความเห็นต่างของใคร การกลั่นแกล้งทางเศรษฐกิจและการปิดล้อมทางเทคโนโลยีที่กระทำโดยสหรัฐฯ ไม่เพียงแต่ไม่สามารถหยุดการพัฒนาของวิสาหกิจจีนได้ แต่กลับทำให้บริษัทจีนยกระดับความคิดริเริ่มด้านการวิจัยอย่างจริงจังและมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพด้านต่าง ๆ มากขึ้น การสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองของจีนไม่ได้หมายถึงการดำเนินการแบบปิดประตู ในฐานะส่วนหนึ่งของนวัตกรรมระดับโลก จีนได้ช่วยทำลายการผูกขาดของประเทศมหาอำนาจบางประเทศ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกมีเสถียรภาพ หลายปีมานี้จีนมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งแบ่งปันผลจากการพัฒนาให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จนถึงปัจจุบันจีนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกว่า 160 ประเทศและภูมิภาค และได้เข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศและกลไกพหุภาคีกว่า 200 องค์กร การที่จีนให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมที่เป็นอิสระและความร่วมมือระดับนานาชาติมากขึ้นนั้นได้รับการยอมรับอย่างสูงจากบริษัทต่างประเทศจำนวนมาก ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์จีน ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2021 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนแผ่นดินใหญ่สูงถึง 1 …

นวัตกรรมจีนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร่วมกันของโลก Read More »

หัวเว่ยนำร่อง “รถดิจิทัล” ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำร่องโครงการ “รถดิจิทัลเพื่อสังคม” เร่งสร้างความเท่าเทียมด้านทักษะดิจิทัล ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล โดยเริ่มต้นโครงการที่โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) จังหวัดสิงห์บุรีเป็นที่แรก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาในประเทศไทย เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังมีจุดประสงค์เพื่อตอบรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียนได้อย่างยั่งยืน หัวเว่ย ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาไอซีทีและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากนโยบายประเทศไทย 4.0 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G IoT และคลาวด์ ซึ่งจะผลักดันให้เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ถึง 30% …

หัวเว่ยนำร่อง “รถดิจิทัล” ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี Read More »

เทคโนโลยี AI การพัฒนาด้านการศึกษา

การวิเคราะห์การเรียนรู้ ( Learning Analytics : LA) เป็นวิธีการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะทำให้ผลการเรียนรู้เีขึ้น การวิเคราะห์การเรียนรู้ การเรียนรู้นำไปใช้กับความรู้ในสาขาต่าง ๆ มากมาย อาทิ สังคมวิทยา จิตวิทยา จริยธรรม การสอนซึ่งปัจจุบันเข้าถึงการปฎิรูปดิจิทัลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมากมายที่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อสกัดเอาความรู้เชิงลึกหรือแม้แต่พัฒนาเครื่องมืออัจริยะที่มีประโยชน์เพื่องานด้านบริหารและการศึกษา ในการวิเคราะห์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้เทคนิคหลายประการ การวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง โดยใช้เทคนิคของข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้สถิติเป็นฐาน (Statistics-based Big Data Technologies) เพื่อให้สามารถจัดการปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัลกอริทึ่มการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Lrarning Algorithms) เป็นการเรียนรู้จากข้อมูลและเครื่องมือสร้างภาพ (Visualization …

เทคโนโลยี AI การพัฒนาด้านการศึกษา Read More »

แพทย์ AI วินิจฉัยโรคได้มากกว่า 300 โรค

แพทย์ AI กุมารเวชศาสตร์ “เริ่มทำงาน” ที่อาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่ของศูนย์กุมารเวชเซี่ยงไฮ้ ซึ่งอยู่ในเครือของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง  “แพทย์ AI” ท่านนี้สามารถวินิจฉัยโรคของเด็กได้มากกว่า 300 โรค ซึ่งครอบคลุมอายุรศาสตร์ทั่วไปและอนุสาขาย่อยทั่วไป นอกจากนั้นยังผ่านการเรียนรู้จากตัวอย่างโรคของผู้ป่วยหลายล้านคนในอดีต “แพทย์ AI” จึงสามารถเริ่มทำงานได้อย่างเป็นทางการ โดยมีอัตราความแม่นยำมากกว่า 90% ในการช่วยให้คำปรึกษา การวินิจฉัยล่วงหน้า และการวินิจฉัยที่ชาญฉลาด การรักษาแบบเดิมจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ อาทิเช่น การชำระเงินตอนลงทะเบียน รอคิวเข้ารับการรักษา การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เข้ารับการตรวจรักษา สอบถามข้อมูลครั้งที่สอง จนถึงขั้นตอนการวินิจฉัยและรับยา …

แพทย์ AI วินิจฉัยโรคได้มากกว่า 300 โรค Read More »

หุ่นยนต์เทพธิดาเจียเจีย จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชั้นสูงของจีน

่  ทีมวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน เมืองเหอเฝย์ มณฑลอันฮุย เปิดตัวหุ่นยนต์เทพเจ้าชื่อ “เจียเจีย” ซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์เพศหญิง โดยกล่าวว่าใช้เวลาพัฒนานานถึง 3 ปี ให้สามารถพูด แสดงสีหน้า ขยับริมฝีปากและขยับร่างกายได้  หัวหน้าทีม นายเฉิน เสี่ยวผิง บอกว่า ก่อนหน้านี้ทีมดังกล่าวเคยพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายกันขึ้นมาหลายรุ่น แต่รุ่นล่าสุดนี้ดีกว่าเดิมมาก เปลือกตาสามารถขยับได้เป็นธรรมชาติ ส่วนเสียงก็สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของปากให้เหมือนมนุษย์มากขึ้น ไม่เพียงเท่านี้หุ่นยนต์เทพธิดายังตอบคำถามง่าย ๆ ได้ด้วย อย่างเช่น กินข้าวหรือยัง หรือง่วงหรือยัง หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถบริการผู้คนในสถานที่สาธารณะ อย่าง ธนาคาร …

หุ่นยนต์เทพธิดาเจียเจีย จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชั้นสูงของจีน Read More »

วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ A.I.Engineering พัฒนากำลังคนสู่ดิจิทัล

วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ A.I.Engineering พัฒนากำลังคนสู่ดิจิทัล “A.I. หรือปัญญาประดิษฐ์” เป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นความต้องการของหลากหลายภาคธุรกิจ ซึ่งจำนวนบัณฑิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  6 มหาวิทยาลัยจัดตั้ง A.I.Engineeringมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคเเอล ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง “สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์” สู่การสร้าง A.I. Sandbox การจัดการศึกษาที่แตกต่างด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอ พร้อมร่วมมือในหลักสูตรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ …

วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ A.I.Engineering พัฒนากำลังคนสู่ดิจิทัล Read More »

OBJ ใน Facebook คืออะไรกันแน่นะ ?

#KTDTech OBJ ใน Facebook คืออะไรกันแน่นะ ? เชื่อว่าหลายคนที่ใช้งาน Facebook ในคอมพิวเตอร์อื่นอุปกรณ์อื่น ๆ อาจจะเคยได้เห็นหรือเป็นกับโพสต์ของตัวเองที่เมื่อพิมพ์ข้อความหรือโพสต์ข้อความลงไปยังเฟสบุ๊คแล้วเจอข้อความในรูปแบบของ  หรือ OBJ จึงเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร แล้วทำไมถึงเกิดข้อความดังกล่าว เรามาหาคำตอบกัน หากคุณโพสต์ข้อความแล้วขึ้น OBJ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการโพสต์จากอุปกรณ์หนึ่งและเปิดดูจากอุปกรณ์หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น โพสต์จากมือถือและใช้คอมพิวเตอร์เปิดดู อักขระ OBJ ที่เราเห็นแสดงในข้อความโพสต์เป็นเครื่องหมายแทนวัตถุ Unicode ที่ไม่รู้จักของ Facebook หากเราโพสต์บางสิ่งบางอย่างไปแล้วอุปกรณ์ไม่รู้จักสิ่งนั้น อาจจะแสดงให้คุณเห็นข้อความ  …

OBJ ใน Facebook คืออะไรกันแน่นะ ? Read More »

เหตุใด Windows 11 มีจำนวนผู้ใช้น้อย 

#KTDTech เหตุใด Windows 11 มีจำนวนผู้ใช้น้อย ผลสำรวจเผยปัจจุบันมีคนใช้ Windows 11น้อยกว่า Windows XP เสียอีก ผลสำรวจจาก Lansweeper (บริษัทด้าน IT) ซึ่งทำการสำรวจเวอร์ชัน Windows ในอุปกรณ์กว่า 10 ล้านเครื่องพบว่า ปัจจุบันมีอุปกรณ์เพียง 1.44% เท่านั้นที่ใช้ Windows 11 ซึ่งน้อยกว่า 1.71% ของ Windows XP ที่เปิดตัวมาแล้ว …

เหตุใด Windows 11 มีจำนวนผู้ใช้น้อย  Read More »

Edge

Edge แซงหน้า Safari อันดับ 2 เบราว์เซอร์ยอดนิยม

#KTDTech Edge แซงหน้า Safari อันดับ 2 เบราว์เซอร์ยอดนิยม 🌐 ข้อมูลจาก Statcounter เผย Microsoft Edge มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 9.61% ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็น 9.65% ในเดือนมีนาคม ในขณะที่ Safari มีได้รับความนิยมลดลงจาก 9.77% เหลือ 9.57% ในช่วงเวลาเดียวกัน 🌐 แม้ในอดีต Edge จะไม่ได้รับการชื่นชมมากนักจากผู้ใช้ …

Edge แซงหน้า Safari อันดับ 2 เบราว์เซอร์ยอดนิยม Read More »

จีนพัฒนา 6G สำเร็จเร็วกว่า 5G 20 เท่า

จีนพัฒนา 6G สำเร็จเร็วกว่า 5G 20 เท่า

#KTDChina จีนพัฒนา 6G สำเร็จเร็วกว่า 5G 20 เท่า 🌐 สถาบัน Purple Mountain Laboratories ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเผยว่าทีมวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการส่งสัญญาณ 6G ด้วยความเร็ว 206.25 Gbps เป็นครั้งแรก 🌐 ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น โครงการนี้ประสบความสำเร็จโดยเกิดจากความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมในประเทศ ซึ่งรวมไปถึง China Mobile และมหาวิทยาลัย Fudan (Fudan University) สำหรับความเร็ว 6G …

จีนพัฒนา 6G สำเร็จเร็วกว่า 5G 20 เท่า Read More »