Katanyudemy

katanyudemy

ไทย-จีน ร่วมมือด้านการศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน

🌐 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย และ เถียน เสวียจวิน (H.E.Mr. Tian Xuejun) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Center for Language Education and Cooperation – CLEC ) กับ 3 หน่วยงานด้านศึกษาของไทย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

🌐 การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาจำนวน 3 ฉบับในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับจีน ประกอบด้วย 1.กรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ระหว่าง อว.กับ CLEC เพื่อกระชับความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนและการสอนภาษาจีนและอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 2.กรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างศธ.กับ CLEC และ 3.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมกันพัฒนาสถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ ระหว่าง สอศ. กับ CLEC

🌐 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวผ่านระบบออนไลน์ ว่า ความร่วมมือวันนี้สอดรับกับแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งระบุให้ความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นสาขาที่จะดำเนินการร่วมกัน และสอดรับกับแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2565-2569) ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่วมกัน ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากทักษะทางวิชาชีพแล้ว การพัฒนาทักษะทางภาษาก็สำคัญยิ่งต่อการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศในประเทศ
ไทย ความร่วมมือนี้จึงเป็นการเพิ่มช่องทางในการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะมาตรฐานนานาชาติได้มากขึ้น

🌐 เถียน เสวียจวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการด้านภาษาแห่งชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวผ่านระบบออนไลน์ตอนหนึ่งว่า “ประเทศจีนให้การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนและการทำความรู้จักประเทศจีนให้กับคนไทยมาโดยตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้ คนไทยเรียนภาษาจีนเป็นอันดับ 1 ของโลก และจำนวนครูจีนที่ส่งมาประเทศไทยก็เป็นอันดับ 1 ของโลกเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีโครงการภายใต้การสนับสนุนของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ให้มีการจัดห้องเรียนขงจื่อแห่งแรกในโลก สถาบันภาษาจีนการศึกษาอบรมด้านเทคนิคอาชีวศึกษา รวมถึงห้องปฏิบัติการภาษาจีน เป็นแห่งแรกของโลกเช่นกัน ซึ่งเป็นผลสำเร็จชิ้นสำคัญในการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ

🌐 ทั้งนี้ ไทยและจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 โดยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ และมีการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ โดยในปี 2565 จะครบรอบ 47 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาครั้งนี้ จึงถือเป็นการเน้นย้ำสัมพันธไมตรีที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

📌  ที่มา : www.tap-magazine.net

#การเรียนการสอนภาษาจีน#แนวโน้มการศึกษา#ระบบการเรียนรู้#การศึกษา#การสอบ#การเรียนรู้#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#การศึกษา#KTD#KTDTech#เทคโนโลยี#ไอที#นวัตกรรม#ข่าวสาร#ข่าวสารไอที#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 😀

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ

🙏 สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม คลิก