Katanyudemy

katanyudemy
โรงเรียนจัดออนไซน์

เปิดเทอม 17 พ.ค. ศธ.ให้โรงเรียนจัดออนไซน์เป็นหลัก

🏢 ศธ.ประชุม ผอ.เขตพื้นที่เตรียมพร้อมเปิดเรียน 17 พ.ค. ยันชัดไม่เลื่อน ให้โรงเรียนจัดสอนออนไซต์เป็นหลัก ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข

📝 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นั้น ได้เน้นย้ำกับเขตพื้นที่ และโรงเรียนทุกแห่งไปว่าจะไม่มีการเลื่อนเปิดภาคเรียน จะเปิดภาคเรียนตามกำหนดปฏิทินเดิม คือวันที่ 17 พฤษภาคม โดยขอให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์เป็นหลัก แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมกับเตรียมอาคารสถานที่ เตรียมครูและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไซต์ และรูปแบบอื่น ๆ

🏤 อย่างไรก็ตาม ในแต่ละโรงเรียนจะมีความพร้อมที่แตกต่างกัน เช่น ความพร้อมด้านสถานที่ ความพร้อมด้านบุคลากร เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเขตพื้นที่ พบเจอปัญหาต้องรีบแก้ปัญหา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ที่หลายแห่งมีข้าราชการเกษียณอายุ แต่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ไม่คืนอัตราเกษียณให้ ทำให้โรงเรียนเหล่านี้ขาดแคลนครู

🏤 หากพบว่าโรงเรียนไหนมีอัตราครูพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีพนักงานราชการหรือลูกจ้างที่เป็นครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนดังกล่าวแล้ว ให้เขตพื้นที่เกลี่ยพนักงานราชการหรือลูกจ้างในโรงเรียนดังกล่าว ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน เพื่อชดเชยและแก้ปัญหาขาดแคลนครู

🏤 ทั้งนี้ขอให้เขตพื้นที่ประกาศด้วยว่ามีโรงเรียนใดบ้างมีครูต่ำกว่าเกณฑ์ เพื่อให้ครูในพื้นที่พิจารณาขอย้าย หากมีครูต้องการย้ายไปสอนโรงเรียนที่มีครูต่ำกว่าเกณฑ์ ให้เขตพื้นที่นำเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเกลี่ยอัตราได้ตลอดเวลา พร้อมกับทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป

🌐 โครงการพาน้องกลับเข้าเรียน ไม่ได้มีเป้าหมายแค่นักเรียนระดับภาคบังคับเท่านั้น แต่มีเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย โดยจะทำอย่างไรให้เด็กได้เรียนจบอย่างมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งโครงการนี้ต้องการทำให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือเดียวที่จะเปลี่ยนความยากจน และความด้อยโอกาส ให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านกลไกทางการศึกษา และนอกจากจะตามตัวเด็กเข้าระบบการศึกษาแล้ว เขตพื้นที่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาด้วย

📌 ที่มา : prachachat.net

#ศธให้โรงเรียนจัดออนไซน์เป็นหลัก #จัดสอนออนไซต์ #ภาคเรียน #การศึกษา #การสอบ #การเรียนรู้ #นักเรียน #นักศึกษา #เยาวชน #Education #การศึกษา #KTD #KTDTech #เทคโนโลยี #ไอที #นวัตกรรม #ข่าวสาร #ข่าวสารไอที #เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย #Katanyudemy #กตัญญูเดมี่ #กตัญญู #พัฒนาการศึกษาไทย

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰

🙏 สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก