Katanyudemy

katanyudemy
แผนพัฒนาเทคโนโลยีของจีน

แผนพัฒนาเทคโนโลยีของจีน เพื่อการเป็นผู้นำด้าน AI ของโลก

#KTDChina แผนพัฒนาเทคโนโลยีของจีน เพื่อการเป็นผู้นำด้าน AI ของโลก

🇨🇳 แผนพัฒนาเทคโนโลยีของจีน เพื่อการเป็นผู้นำด้าน AI ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีของจีน เพื่อการเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) ที่น่าสนใจ ดังนี้

1.เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) จีนจะต้องเป็นผู้นำโลกทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งหมายถึง ความอัจฉริยะในองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต โดยการรวบรวมหลายๆ สิ่งไว้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้สามารถคิดและเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆ

🌐 มีระบบคิด ระบบกระทำอย่างมีเหตุผลตามปัจจัยเหมือนมนุษย์ อาทิระบบนำทางรถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ที่มีความสามารถทำงานคล้ายกับมนุษย์และระบบการทำงานต่างๆ ในสมาร์ทโฟน เป็นต้น

💻 ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าที่จะสร้างอุตสาหกรรม IT ที่มีรายได้รวมปีละ 1 ล้านๆ หยวน รวมทั้งสร้างผลงานใหม่ที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยี IT ภายในปี 2025 (พ.ศ. 2568) และหวังที่จะเร่งพัฒนา AI ในเชิงพาณิชย์ในด้านต่างๆ ไม่ เพียงแต่ในเรื่อง smart city แต่จะรวมไปถึงทางด้านการทหารด้วย

2. แนวทางหรือวิธีการดำเนินการ

2.1 กำหนดมาตรการลดหย่อนทางภาษี เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะการกระตุ้นภาคเอกชนให้ขับเคลื่อนการวิจัยไปสู่เป้าหมาย

2.2 สร้างนครอุตสาหกรรม ทั่วประเทศสำหรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ และเพิ่มความเข้มข้นในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผลผลิตจากการวิจัย AI อีกทั้งจะผลักดันเทคโนโลยีฯ ให้แทรกซึมเข้า ไปยังทุกภาคอุตสาหกรรม

2.3 การตั้งหน่วยงานคลัง สมองด้าน AI ขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้รัฐบาลทุ่มงบประมาณในการวิจัยด้าน AI อย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านสมองกลรุ่นใหม่ รวมทั้งร่างแผนพัฒนา AI ในยุคต่อไป

2.4 เปิดตัวห้องปฏิบัติการวิจัย AI แห่งชาติเป็นแห่งแรกขึ้นในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (China University of Science and Technology /USTC) เมื่อเดือน พ.ค. 2560 เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมผู้มีความสามารถด้านการวิจัยชั้นนำของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกล ซึ่งมีระบบประมวลผลที่เลียนแบบสมองมนุษย์

🌐 ภายใต้ความร่วมมือค้นคว้าวิจัยของสถาบันชั้นนำต่างๆ ทั่วจีน อาทิ มหาวิทยาลัยฟูตั้น, Shenyang Institute of Automation of the Chinese Academy of Science และ ไป่ตู้ เสิร์ชเอนจิ้นใหญ่ที่สุดของจีน 2.5 ให้ความสำคัญในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรด้าน AI 3. เครื่องมือในการดำเนินการ 3.1 ปัจจัยด้านการลงทุน โดยมีการลงทุน 3 อันดับแรก ได้แก่

(1) คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (computer vision) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ว่าด้วยเรื่อง เกี่ยวกับการดึงสารสนเทศจากรูปภาพหรือวีดิทัศน์ ในสัดส่วน 23%

(2) การประมวลผลภาษาโดยธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP) ในสัดส่วน 19%

(3) การขับขี่อัตโนมัติ ในสัดส่วน 18%

3.2 ปัจจัยด้านการวิจัย จากการประเมินปริมาณวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ พบว่า การวิจัยด้านเทคโนโลยี AI ของจีนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว แผนการพัฒนเทคโนโลยี AI ของรัฐบาลจีนดึงดูดให้นักวิจัยชาวจีนในต่างประเทศกลับสู่ดินแดนมาตุภูมิ

🌐 รวมถึงนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกที่หลั่งไหลเข้ามาในจีน โดยเริ่มมองหาคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ซึ่งเป็นคนต่างชาติ อย่าง อเมริกัน ญี่ปุ่น อินเดีย และ อิสราเอล ที่มีองค์ความรู้ด้าน AI และพัฒนาด้านนี้มาก่อนจีน ด้วยการให้สิทธิพิเศษ เช่น ได้รับเงินก้นถุง 1 ล้านหยวน (5 ล้านบาท) ได้วีซ่า 10 ปี และสามารถครอบครองอสังหาฯ ได้ เป็นต้น

📌 ที่มา : thansettakij.com

#แผนพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเพื่อการเป็นผู้นำด้านAIของโลก #AI #จีน #ปัญญาประดิษฐ์ #ความรู้วิทยาศาสตร์ #การศึกษา #การสอบ #การเรียนรู้ #นักเรียน #นักศึกษา #เยาวชน #Education #การศึกษา #KTD #KTDTech #เทคโนโลยี #ไอที #นวัตกรรม #ข่าวสาร #ข่าวสารไอที #เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย #Katanyudemy #กตัญญูเดมี่ #กตัญญู #พัฒนาการศึกษาไทย

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰

🙏 สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก