Katanyudemy

katanyudemy

เปิดโลกการเรียนภาษาจีนด้วย Metaverse

🌐โลกเสมือนจริง หรือ Metaverse กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ด้านภาษา สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาระบบการเรียนหลักสูตรภาษาจีน YCT และ HSK ผ่าน Metaverse อย่างเต็มรูปแบบ โดยร่วมกับวิทยาลัยนานานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลและสถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ “Meta YCT/HSK Lab”

🌐โครงการ “Meta YCT/HSK Lab” เป็นการนำร่องพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนภาษาจีน YCT และ HSK ในรูปแบบสร้างสรรค์ผ่านชุมชนโลกเสมือนจริง (Metaverse) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอนภาษาจีน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะดิจิทัลพร้อมก้าวเข้าสู่โลก Metaverse ในอนาคต

🌐สำหรับระบบการเรียนหลักสูตรภาษาจีนที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ จะมีสถาบันขงจื่อ มช.เป็นผู้ประเมินผลให้คำปรึกษาในด้านเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาจีน ก่อตั้งแหล่งทรัพยากรหลักสูตรเชิงดิจิทัลและจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลในการออกแบบระบบนิเวศ Metaverse และสนับสนุนในด้านเทคนิค และสถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC เป็นผู้ร่วมจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการดำเนินงาน

🌐ในระยะแรกจะเริ่มทดลองโดยกลุ่มผู้เรียน 19 ครอบครัวจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC โดยกลุ่มผู้เรียนมีความรู้ภาษาจีนในระดับ YCT 3 ขึ้นไป โดยช่วงแรกเป็นการทดลองในระยะเวลา 2-4 เดือนเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคยและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในรูปแบบ “MetaYCT/HSK Lab” ซึ่งมีการใช้แว่นตา VR ร่วมกับแพลตฟอร์มMozillar Hub ซึ่งในพิธีเปิดได้จำลองการเรียนการสอนในหัวข้อ“เทศกาลตรุษจีน” ในโลก Metaverse โดยทีมงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คอยดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

📌ที่มา : www.tap-magazine.net

#Metaverse#จีน#แนวโน้มการศึกษา#ระบบการเรียนรู้#การศึกษา#การสอบ#การเรียนรู้#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#การศึกษา#KTD#KTDTech#เทคโนโลยี#ไอที#นวัตกรรม#ข่าวสาร#ข่าวสารไอที#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่
#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

📣ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม
Katanyudemy กันนะคะ

☎ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ
🙏สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมคลิก