Katanyudemy

katanyudemy

เทคโนโลยีชีวมิติกับจุดเปลี่ยนทางการศึกษา

#KTDChina

🌐เทคโนโลยีชีวมิติเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลจากลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ที่สามารถจำแนกความแตกต่างของมนุษย์ จึงช่วยในด้านความปลอดภัยสามารถป้องกันการแอบอ้างสิทธิของบุคคลอื่น แต่ในการนำเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีปัจจัยที่พิจารณา ได้แก่ ความคุ้มค่าในการลงทุน ความจำเป็นในการนำมาใช้ ความเหมาะสมกับองค์กร หรือหน่วยงาน ในส่วนของการนำเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใช้ในทางการศึกษาที่เห็นชัดเจน น่าจะเป็นการใช้ลายนิ้วมือเพื่อช่วยในการพิสูจน์ตัวตน เช่น การสแกนนิ้วมือเพื่อเข้า-ออก หรือใช้บริการห้องเรียนต่าง ๆ การใช้เพื่อยืมคืนหนังสือในห้องสมุด หรือใช้ในส่วนของการจ่ายเงินในโรงอาหารในรูปแบบของ cashless system หรือใช้ในส่วนของระบบการเข้าชั้นเรียน ตลอดจนการเข้าใช้บริการ facilities ต่าง ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่า เร็วกว่า และมีความคุ้มค่ามากกว่าในการใช้ติดตามเส้นทางการแสดงตัวของนักเรียนหรือใช้ในการบันทึกและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยให้กับตัวผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถสแกนนิ้วมือเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนตามที่กำหนดสามารถบันทึกเวลาการเข้าออกในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นรายบุคคล รวมทั้งเป็นการพิสูจน์ตัวตนที่จะมีสิทธิ์เข้าพื้นที่ตามที่กำหนด ซึ่งจะช่วย ในเรื่องของความปลอดภัย การบริหาร เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมาก

🌐การนำข้อมูลชีวมิติมาใช้ในการศึกษาเพื่อช่วยในการจัดการเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้นและช่วยเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนพลาดไปสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อที่ครูจะสามารถตัดสินใจจัดการเวลาหรือปริมาณงานที่จำเป็นที่ต้องทำซ้ำได้ ซึ่งมีการนำไปประยุกต์ใช้แล้วในส่วนของการจัดการ ศึกษาออนไลน์ เช่น การสแกนม่านตา จุดการมองจะเป็นตัวบอกว่านักเรียนกำลังสนใจอยู่หรือไม่ หรือเราอาจใช้ biosensors แบบพวกกล้องอินฟาเรด มาช่วยในการระบุพฤติกรรมทางกายที่ นักเรียนแสดงออกมาหรือ eye contact เพื่อดูวิธีการที่เขามีส่วนร่วมในการเรียน เพื่อให้ครูสามารถนำมาวางแผนกลยุทธ์ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้ โดย เฉพาะความแม่นยำของข้อมูลที่บอกได้ ชัดเจนว่า นักเรียนเริ่มไม่สนใจในช่วงไหน อย่างไร เราสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริก ในการพิจารณาจำนวนชั่วโมงที่ถูกใช้เพื่อการทำงาน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีการใช้เวลาที่แตกต่างกัน ทำให้ครูสามารถจัดการรายวิชาหรือเนื้อหาในการเรียนที่ตอบสนองความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปเทคโนโลยีชีวมิติเข้ามามีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาได้ใน 4 ลักษณะ ได้แก่

1. รับประกันในเรื่องของระบบความปลอดภัยในการจัดการสถานศึกษา โดยเทคโนโลยีชีวมิติสามารถช่วยในการจำแนกบุคคลและจำกัดการเข้าถึงสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เทคโนโลยีชีวมิติมีส่วนช่วยอย่างมาก ในการทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยในการเข้าชั้นเรียน นักเรียนจะต้องมีการแสกนเข้า-ออก ซึ่งจะทำให้เราสามารถตรวจสอบการเข้าห้องเรียนของนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ

3. ในส่วนของการจัดการศึกษาออนไลน์เราอาจจะใช้ในส่วนของการสแกนม่านตา จุดการมองซึ่งจะเป็นตัวบอกว่ากำลังสนใจเราอยู่หรือเปล่า หรือเราอาจใช้ biosensors แบบพวกกล้องอินฟาเรดมาช่วยในการระบุพฤติกรรมทางกายที่นักเรียนแสดงออกมาหรือ eye contact เพื่อดูวิธีการที่เขามีส่วนร่วมในการเรียน เพื่อให้ครูสามารถนำมาวางแผนกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะความแม่นยำของข้อมูลที่บอกได้ชัดเจนว่าเขาหลุดความสนใจใน คลาสเราไปช่วงไหน อย่างไร

4. เทคโนโลยีชีวมิติจะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ศักยภาพและความสนใจเป็นรายบุคคลได้อย่างง่ายดาย

📌ที่มา : https://www.trueplookpanya.com

#KTDMore#singapore#AI#หุ่นยนต์#การศึกษา#การสอบ#การเรียนรู้#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#การศึกษา#KTD#KTDTech#เทคโนโลยี#ไอที#นวัตกรรม#ข่าวสาร#ข่าวสารไอที#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰

🙏 สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมคลิก