Katanyudemy

katanyudemy
เด็กเล็ก

สาธิต มช. คว้ารางวัลระดับโลกออกแบบพื้นที่การเรียนรู้สร้างพัฒนาการเด็กเล็ก

🤩#KTDUpdate บรรยากาศในชั้นเรียนถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความตระหนักในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัยทั้งในระดับนักเรียนและนักศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะศึกษาศาสตร์ มช.ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 😽

📣 ล่าสุดอาคารศูนย์สาธิตศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก) ห้องเรียนระดับอนุบาล คว้ารางวัล “IDA DESIGN AWARDS 2021 ระดับ Silver” เป็นเครื่องการันตี ในประเภทรายการ Interior Design / Renovation จากเวที “The International Design Awards (IDA) ครั้งที่ 15” ประเทศสหรัฐอเมริกา 🥈

🏆 รางวัล The International Design Awards นั้นมีการมอบมาตั้งแต่ปี 2007 เกิดจากการรวมตัวของนักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการจากทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของงานออกแบบที่ชาญฉลาดและยั่งยืน มีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ 1. ด้านสถาปัตยกรรม 2. ด้านการออกแบบภายใน 3. ด้านกราฟิก 4. ด้านแฟชั่น และ 5. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

📣 โดยในปี 2021 มีผลงานจาก 80 กว่าประเทศเข้าร่วมงานโดย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะการออกแบบอาคารแห่งนี้เป็นการพัฒนาปรับปรุงอาคาร โดยมีความมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลไปจนถึงประถมวัย สิ่งที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก คือการเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กนักเรียน จึงมีการออกแบบภายใต้แนวคิด “Colorful-Flowing Learning Space”

🖌 ใช้สีเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า ทำให้เด็กสามารถเข้าใจโลกและสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น เน้นใช้สีโทนอ่อน เพื่อให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย สบายตา และมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้จัดวางให้แต่ละห้องเรียนมีความเชื่อมต่อกัน รวมไปถึงทางเดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่สามารถเดินทะลุไปยังสนามเด็กเล่นได้อีกด้วย

🏫 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเป้าประสงค์โดยยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา นำไปสู่การใส่ใจรายละเอียดเพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ตั้งแต่สถานที่ สถานศึกษา ไปจนถึงหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพ เน้นการบริหารปรับเปลี่ยนให้มีคุณลักษณะและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ เป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มเปี่ยม และมีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งของสังคมในอนาคต..

📣 ที่มา : บ้านเมือง

#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่#คณะศึกษาศาสตร์#มช#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#การจัดการศึกษา#การพัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย#บรรยากาศในชั้นเรียน#IDADESIGNAWARDS2021#แนวคิดColorfulFlowingLearningSpace#เด็ก#นักเรียนปฐมวัย#เยาวชน#นักเรียน#Education#KTDUpdate#ข่าวสารน่ารู้#ข่าวสารการศึกษา#แวดวงการศึกษา#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

👇
👇
👇

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก รวมถึงข่าวสารการสอบเข้ามหาวิทยาลัย อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐.

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก