Katanyudemy

katanyudemy
อาชีวะ

อาชีวะอุดรฯ จัดโครงการ BitkubและFinn ปั้น ‘อาชีวะ’ สู่ Digital Transformation

#KatanyuUpdate นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเปิดเผยว่า วอศ.อุดรธานีจัดโครงการ “ปั้น” อาชีวะสู่ Digital Transformation โดยความร่วมมือกับ Bitkub World Tech และสถาบัน Finn School of Business and Tourism 💰.

✏️ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบายของน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ส่งเสริมให้ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นทางวิทยาลัยจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการสอนหลักสูตรระยะสั้นด้าน Digital Transformation เป็นสำคัญ

🤓 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าใจและพัฒนาตนเองให้ตอบสนองความต้องการของโลกอาชีพแห่งอนาคตและได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวะอินเตอร์ สาขาวิชาการโรงแรม เพื่อป้อนตลาดอาชีพ Butler และสาขาอื่น ๆ อีกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เผยว่า โครงการดังกล่าวตอบสนองความต้องการของพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่อีสานตอนบนซึ่งกำลังมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้มียุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการที่สำคัญที่จะเป็นฐานการผลิต การลงทุน และการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบให้เชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วยประเทศจีน เวียดนาม สปป.ลาว พม่า และกัมพูชา

🎉. 📣 ที่มา : มติชน

#อาชีวะอุดรฯ#โครงการBitkubและFinn#อาชีวะสู่DigitalTransformation#อาชีวะศึกษา#วิทยาลัย#กระทรวงศึกษาธิการ#ศธ#เทคโนโลยีดิจิทัล#โลกอาชีพแห่งอนาคต#หลักสูตรอาชีวะอินเตอร์#สาขาวิชาการโรงแรม#พัฒนาการเรียนการสอน#การศึกษา#Education#KatanyuUpdate#ข่าวสาร#ข่าวสารการศึกษา#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย.

👇
👇
👇

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐. ☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰

บทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก