Katanyudemy

katanyudemy
สอบโอเน็ต ป.6

สอบโอเน็ต ป.6 ราบรื่น ‘ครูกัลยา’ ปลื้มเด็ก 90% สมัครใจสอบ

#KatanyuUpdate คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย น.ส.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยคุณหญิงกัลยากล่าวว่า รู้สึกยินดีที่เด็กกว่า 90% มาสมัครสอบตามความสมัครใจ โดยการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด อย่างเคร่งครัด ผู้มีสิทธิสอบ 535,210 คน สนามสอบทั่วประเทศรวม 4,804 สนาม ห้องสอบ 24,138 ห้อง และในปีนี้ สทศ.ได้ดำเนินการนำร่องการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล โดยนำมาใช้ในการทดสอบโอเน็ต ป.6 ผู้มีสิทธิสอบ 102 คน จาก 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม 18 คน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จำนวน 27 คน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จำนวน 35 คน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน จำนวน 22 คน

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สทศ.ได้นำรูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบและการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย วิชาภาษาไทย พบว่าการสอบอัตนัยทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความคิด และนักเรียนยังได้ฝึกฝนการเขียน การจับประเด็น การสรุปความ การจับใจความสำคัญ รวมทั้งสามารถบูรณาการความคิดและสื่อสารออกมาในรูปแบบการเขียนด้วยภาษาของตนเองได้

“สาเหตุที่ยังสอบโอเน็ตอยู่ไม่ยกเลิก เพื่อเป็นการวัดความรู้ที่เรียนมา เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนายกระดับการศึกษา ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ได้บังคับดิฉันรู้สึกดีใจที่เด็กกว่า 90% เข้าร่วม เพื่อจะได้นำผลไปพัฒนาตัวเอง ทั้งนี้ สทศ.มีกำหนดการประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 วันที่ 24 มีนาคม ทาง www.niets.or.th“ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.กล่าว

#สอบโอเน็ตป6#ครูกัลยา#กระทรวงศึกษาธิการ#สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ#การจัดการศึกษา#การศึกษา#ครู#นักเรียน#นักศึกษา#Education#KatanyuUpdate#ข่าวสาร#ข่าวสารการศึกษา#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย.

👇
👇
👇

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐. ☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰

อ่านบทความความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก