Katanyudemy

katanyudemy
นักอ่านตัวยง

สมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย (TERA) ร่วมกับ กตัญญูเดมี่ (Katanyudemy) กับโครงการ “สร้างชาติกับนักอ่านตัวยง (Building a Nation of Readers)”

📖 สมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย (TERA) ร่วมกับ กตัญญูเดมี่ (Katanyudemy) ขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ระดับปวช. ทีมละ 10 คน พร้อมครูผู้ดูแล 1 ท่าน/ทีม

เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางกับกิจกรรม Reading Marathon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สร้างชาติกับนักอ่านตัวยง (Building a Nation of Readers)” เพื่อชิงรางวัลเงินสด หนังสือ graded readers และเกียรติบัตร

🎉 รับสมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 ด่วน‼️ รับจำนวนจำกัด

📣📣 อ่านข้อมูลรายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://surl.li/bizyp

#TERA#Katanyudemy#สร้างชาติกับนักอ่านตัวยง

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก