Katanyudemy

katanyudemy

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักอ่านตัวยง

สมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย (TERA) ร่วมกับ กตัญญูเดมี่ (Katanyudemy) กับโครงการ “สร้างชาติกับนักอ่านตัวยง (Building a Nation of Readers)”

 สมัครด่วน โค้งสุดท้าย  สมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย (TERA) ร่วมกับ กตัญญูเดมี่ (Katanyudemy) ขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ระดับปวช. ทีมละ 10 คน พร้อมครูผู้ดูแล 1 ท่าน/ทีม เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางกับกิจกรรม Reading Marathon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สร้างชาติกับนักอ่านตัวยง (Building a Nation of Readers) เพื่อชิงรางวัลเงินสด หนังสือ graded readers …

สมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย (TERA) ร่วมกับ กตัญญูเดมี่ (Katanyudemy) กับโครงการ “สร้างชาติกับนักอ่านตัวยง (Building a Nation of Readers)” Read More »

สอบ

วันนี้ เปิดลงทะเบียนกลุ่มติดโควิด19 เข้าสอบ TCAS65 เช็คเงื่อนไข-ศูนย์สอบ

#KTDUpdate ด้วยอาการโอมิครอนที่ไม่รุนแรงและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว โดยเฉพาะในวัยุร่น การสอบ TCAS65 จึงอนุญาตให้นักเรียนที่ติดโควิด19 สามารถเข้าสอบได้ โดยจัดห้องสอบเฉพาะและเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 7 มี.ค. 2565 #ยอดเด็กติดโควิด19เข้าสอบTCAS65ทปอ.มีการคาดการณ์จากข้อมูลระบาดวิทยา ของเด็กอายุ 18 ปี จะมีการติดเชื้ออยู่ที่ 0.4 % เมื่อนำมาเทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบประมาณ 180,000 คน จึงคาดว่าจะมีผู้เข้าสอบที่เป็นผู้โควิด19 ราว 730 ราย ทั่วประเทศ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็ก …

วันนี้ เปิดลงทะเบียนกลุ่มติดโควิด19 เข้าสอบ TCAS65 เช็คเงื่อนไข-ศูนย์สอบ Read More »