นักอ่านตัวยง

สมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย (TERA) ร่วมกับ กตัญญูเดมี่ (Katanyudemy) กับโครงการ “สร้างชาติกับนักอ่านตัวยง (Building a Nation of Readers)”

 สมัครด่วน โค้งสุดท้าย  สมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย (TERA) ร่วมกับ กตัญญูเดมี่ (Katanyudemy) ขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ระดับปวช. ทีมละ 10 คน พร้อมครูผู้ดูแล 1 ท่าน/ทีม เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางกับกิจกรรม Reading Marathon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สร้างชาติกับนักอ่านตัวยง (Building a Nation of Readers) เพื่อชิงรางวัลเงินสด หนังสือ graded readers …

สมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย (TERA) ร่วมกับ กตัญญูเดมี่ (Katanyudemy) กับโครงการ “สร้างชาติกับนักอ่านตัวยง (Building a Nation of Readers)” Read More »