Katanyudemy

katanyudemy
ฟินแลนด์

ศธ.’จับมือ ‘ฟินแลนด์’ ผนึกกำลังพัฒนาการศึกษา-ครู ให้ทันสมัยรับการเปลี่ยนแปลง

#KatanyuUpdate น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังพบ H.E. Mr. Jyri Jarviaho เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดการศึกษา การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการช่วยพัฒนาและนำสิ่งต่างๆของฟินแลนด์มาประยุกต์ใช้พัฒนาการศึกษาให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเน้นพัฒนาการศึกษาทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับจัดทำรายละเอียดเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยต่อไป.

⚙️ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเน้นร่วมมือรีสกิล อัพสกิล ซึ่งประเทศฟินแลนด์เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องอัพสกิลรีสกิลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น สอศ.ต้องมาดูรายละเอียดว่าจะนำมาปรับใช้ในบริบทไหน นอกจากจะร่วมมือพัฒนาการศึกษาแล้ว ศธ.เน้นย้ำว่าอยากจะพัฒนาครูเพราะครูถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษา ปัจจุบันการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการศึกษาถือเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องท้าทายที่ ศธ.จะพัฒนาครูทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 4 แสนคนได้อย่างไร เมื่อร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์แล้วจะหารือร่วมกันว่าจะพัฒนาครูอย่างไร เช่น อาจจะพัฒนาหลักสูตรครูที่สอนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น.

🏫 โดยจะตั้งคณะกรรมการร่วมกันทำหลักสูตรครูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรผลิตครูให้เท่าทันกับการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนจะนำหลักสูตรพัฒนาครูของประเทศฟินแลนด์มาใช้ในประเทศเลยหรือไม่นั้น คิดว่าจะต้องนำหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยมากกว่า เพราะบริบทและเป้าหมายทางการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศมีความแตกต่างกัน จึงต้องมาดูแนวคิดการจัดหลักสูตรของฟินแลนด์ว่ามีอะไรที่ดีบ้างและจะสามารถปรับเข้ากับประเทศไทยได้อย่างไร.

📣 ที่มา : มติชน .

#การกระทรวงศึกษาธิการ#ศธ#สาธารณรัฐฟินแลนด์#ไทย#ฟินเเลนด์#การจัดการศึกษา#การจัดการศึกษาปฐมวัย#พัฒนาการศึกษาปฐมวัย#พัฒนาหลักสูตรครูที่สอนในมหาวิทยาลัย#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม#อว#พัฒนาครู#การศึกษา#ครู#นักเรียน#นักศึกษา#Education#KatanyuUpdate#ข่าวสาร#ข่าวสารการศึกษา#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย.

👇
👇
👇

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐.

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก