Katanyudemy

katanyudemy

ประวัติศาสตร์น่ารู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก

จิ๋นซีฮ่องเต้

จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่พระองค์แรกของประเทศจีน

#KTDChina จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่พระองค์แรกของประเทศจีน  ฉินฉื่อหฺวังตี้ ตามสำเนียงมาตรฐาน หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ตามสำเนียงอื่น (จีน: 秦始皇帝; พินอิน: Qín Shǐ Huángdì; 260–210 ปีก่อนคริสตกาล) มีความหมายตรงตัวว่า “ปฐมจักรพรรดิฉิน” เป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของประเทศจีนที่ทรงผนวกรวมเข้าเป็นหนึ่ง  เดิมพระองค์เป็นผู้ครองรัฐฉิน และมีพระนามว่า ฉินหวังเจิ้ง (秦王政; “เจิ้ง หวัง (อ๋อง) แห่งฉิน”) ทรงสถาปนารัฐฉินเมื่อ 220 ปีก่อนคริสตกาล และทรงผนวกดินแดนจีนทั้งมวลได้สำเร็จเมื่อ …

จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่พระองค์แรกของประเทศจีน Read More »

แม่น้ำเจ้าพระยา

“แม่น้ำเจ้าพระยา” ทำไมเรียกแม่น้ำว่า “เจ้าพระยา”

#KTDThai แม่น้ำเจ้าพระยากำเนิดจากแม่น้ำสาขาน้อยใหญ่มากมาย โดยมีแม่น้ำสายหลัก 4 สายคือ ปิง วัง ยม น่าน ซึ่งไหลมาจากภูเขาสูงจากทางภาคเหนือ แม่น้ำวังไหลมาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตาก แม่น้ำยมไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นแม่น้ำทั้ง 4 สายก็ไหลมาบรรจบเป็นสายเดียวกันที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลมาทางใต้อีกกว่า 300 กิโลเมตรเพื่อมาออกที่อ่าวไทยตรงจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับคนไทยแม่น้ำเจ้าพระยาคือวงจรชีวิตและหัวใจของวัฒนธรรมไทย  เหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์ไทยเกิดขึ้นบนสองฝั่งฟากแม่น้ำนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงมาถึงสามยุคสมัยคืออยุธยา ธนบุรี และกรุงเทพมหานครแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เป็นเพียงเส้นทางคมนาคมและขนส่งที่สำคัญของประเทศเท่านั้น เพราะตลอดเส้นทางที่ไหลผ่านกระแสน้ำได้พัดพาตะกอนอันอุดมสมบรูณ์มาด้วย จึงก่อให้เกิดที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่และเหมาะแก่การเพาะปลูกซึ่งได้ผลดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ดึงดูดผู้คนให้มาตั้งถิ่นฐาน และไม่นานที่ราบลุ่มนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “บางกอก” ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเป็นแหล่งที่มีต้นมะกอกอยู่มากหรืออาจจะเป็นเพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินที่มีรูปร่างคล้ายเกาะ …

“แม่น้ำเจ้าพระยา” ทำไมเรียกแม่น้ำว่า “เจ้าพระยา” Read More »

ขงจื๊อ

ขงจื๊อ นักคิดและนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

#KTDChina ขงจื๊อเป็นนักคิดและนักปรัชญาสังคมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกมานาน วันนี้เรามาทำความรู้จักท่านกัน   ประวัติขงจื๊อ นักคิดและนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ท่านคือใครและคำสอนของขงจื๊อนั้นมีอะไรบ้าง  ขงจื๊อเป็นคนในตระกูล “ขง” โดยท่านขงจื๊อก็ถูกเรียกกันหลากหลายชื่อแต่ส่วนใหญ่ท่านจะถูกเรียกในชื่อขงจื๊อและชื่อภาษาอังกฤษก็จะรู้จักกันในนาม Confucius ซึ่งขงจื๊อเกิดในแคว้นหลู่เมื่อ 551 ปีก่อนคริสตกาลบิดาของท่านคือ ข่งเหอ (ซูเหลียงเหอ) ซึ่งเป็นคนที่มีการศึกษาดี รับราชการอยู่ที่แคว้นหลู่มารดาขงจื๊อมีชื่อว่า เหยียนเจิงไจ้ เป็นภรรยาคนที่สามเนื่องจากภรรยาสองคนแรกไม่สามารถมีบุตรชายสืบสกุลได้ตามธรรมเนียมคนจีนในสมัยนั้น  มีการบันทึกไว้ว่าขงจื๊อเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่โดยมีความสูงถึง 2 เมตรคล้ายกับบิดาที่เป็นนักรบ หลังจากบิดาขงจื๊อได้เสียชีวิตในขณะที่ขงจื้อมีอายุเพียงแค่ 3 ขวบเท่านั้น แม่ของขงจื้อทนการกดขี่จากภรรยาหลวงไม่ได้ จึงพาขงจื๊อย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับตาที่เมืองชวีฝู่ในแคว้นหลู่ มณฑลซานตง  ช่วงชีวิตของขงจื๊อในวัยหนุ่มมารดาและคุณตาของขงจื๊อก็ได้สอนให้ขงจื๊อได้สอนให้รู้จักการเขียนการอ่านตั้งแต่ยังเยาว์วัย รวมถึงขนบธรรมเนียมปฎิบัติ จารีต …

ขงจื๊อ นักคิดและนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของโลก Read More »

เครื่องคิดเลข

รู้หรือไม่ว่า “เครื่องคิดเลข” ใช้หลักการเดียวกับลูกคิดเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 

#KatanyuWorldWide วันนี้จะพาน้อง ๆ ไปรู้จัก เครื่องคิดเลขสมัยโบราณของชาวโรมัน ชาวบาบิโลเนีย ชาวจีน ชาวพื้นเมืองอเมริกัน และอื่น ๆ กันค่ะ ในยุคสมัยนี้ เรามีอุปกรณ์ที่ช่วยคำนวณตัวเลขอย่างรวดเร็ว โดยที่เราไม่จำเป็นตัวเขียนทดคำนวณให้ยุ่งยาก อุปกรณ์นั้นเรียกว่า “เครื่องคิดเลข” ไม่ว่าเครื่องคิดเลขจะอยู่ในรูปแบบที่ใช้คำนวณเพียงอย่างเดียวหรือรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมทั้งรูปแบบของแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน นอกจากนี้ เมื่อเราซื้อของตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าก็จะเห็นว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้คำนวณยอดเงินโดยเพียงแค่อ่านบาร์โคดสินค้าเท่านั้น โดยเราไม่จำเป็นต้องกดเครื่องคิดเลขเลย แต่ก่อนที่โลกจะมีวิวัฒนาการการคำนวณอย่างในสมัยนี้ ในอดีตหรือแม้แต่บางพื้นที่ในยุคปัจจุบันก็ยังคงใช้เครื่องมือคำนวณที่ไม่ใช้เทคโนโลยีอยู่ สิ่งนั้นก็คือ “ลูกคิด” แต่ใครทราบบ้างว่าลูกคิดมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหน เครื่องคิดเลขสมัยบาบิโลน การใช้วิธีคิดแบบลูกคิดครั้งแรกคาดว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมืองบาบิโลน เมืองรุ่งเรืองในยุคสมัยโบราณของเมโสโปเตเมีย เนื่องจากหลักฐานความเกี่ยวข้องที่ว่าชาวเมโสโปเตเมียสมัยอดีตนั้น มีการค้าขายแลกเปลี่ยนกับเมืองอื่น …

รู้หรือไม่ว่า “เครื่องคิดเลข” ใช้หลักการเดียวกับลูกคิดเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว  Read More »

มารี คูรี

มารี คูรี (Marie Curie) สตรีผู้ยกระดับการรักษาชีวิตของมนุษยชาติด้วยศาสตร์แห่งเคมี

#KatanyuPeople หลายการค้นพบ หลายความก้าวหน้า มักแลกมาด้วยความทุ่มเทและความเสียสละมากน้อยแตกต่างกันไป มันจึงอาจไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หากการได้มาซึ่งความก้าวหน้าในการรักษา ‘ชีวิต’ จะต้องแลกมาด้วย ‘ชีวิต’ เช่นกัน จะกี่ยุคกี่สมัย ‘มะเร็ง’ ก็ยังคงเป็นจักรพรรดิแห่งโรคร้ายที่ผลาญชีวิตผู้คนมาแล้วมากมาย แถมยังไม่เคยมีใครสามารถกำราบให้หายขาด กว่ามนุษย์จะค้นพบความรู้เพื่อต่อกรกับศัตรูร้ายตนนี้ เวลาก็เพิ่งจะผ่านไปร้อยกว่าปี แถม มารี คูรี (Marie Curie) สตรีผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านกัมมันตภาพรังสี และค้นพบธาตุเรเดียมที่ถูกนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งในภายหลัง ก็ยังต้องแลกชีวิตบั้นปลายของเธอไปกับความก้าวหน้าครั้งนี้ มารี คูรี นับเป็นสตรีผู้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงไว้แก่วงการวิทยาศาสตร์ เพราะเธอสามารถคิดค้นหาวิธีสกัดเอา ‘เรเดียมคลอไรด์’ ออกมาจากแร่พิตช์เบลนด์และศึกษาค้นคว้าจนพบวิธีนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งได้ …

มารี คูรี (Marie Curie) สตรีผู้ยกระดับการรักษาชีวิตของมนุษยชาติด้วยศาสตร์แห่งเคมี Read More »

จมื่น

หมื่น กับ จมื่น เหมือนกันหรือไม่ ?

บรรดาศักดิ์ขุนนางไทยในอดีต เรียงลำดับอย่างไรกันนะ #KatanyuWorldWide บรรดาศักดิ์ คือ ระดับชั้น หรือยศของขุนนางไทยในสมัยโบราณ โดยในสมัยโบราณนั้นขุนนางจะมาจากสามัญชน โดยไม่จำเป็นต้องมีชาติตระกูลที่สูงเสมอไป แต่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้กำหนดว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นขุนนางต้องสืบเชื้อสายจากขุนนางเท่านั้น โดยบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยแบ่งออกได้เป็น 9 ระดับคือ – สมเด็จเจ้าพระยา – เจ้าพระยา – พระยาหรือ ออกญา – พระ และ จมื่น – หลวง – ขุน – หมื่น …

หมื่น กับ จมื่น เหมือนกันหรือไม่ ? Read More »

ตำนานของ ซองแดง katanyudemy

ตำนานของ ซองแดง มีที่มายังไง ?

วิวัฒนาการของ ซองแดง อารยธรรมจีนก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาในแถบลุ่มแม่น้ำฮวงโหเมื่อกว่า 1,600-3,600 ปีมาแล้ว (สายพันธุ์มนุษย์ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยก่อนหน้านั้นถึง 80,000 ปี) ตัววัฒนธรรมจีนนั้นจึงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมแรกๆ ของโลกที่พัฒนาขึ้นมาจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้สำเร็จ (กลุ่มอารยธรรมโบราณ) กาลเวลาผ่านไปจนถึงยุคราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศจีนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในด้านวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นทั้งการเมืองการปกครอง ศิลปกรรม และเทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมหลายๆ อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันก็เริ่มที่จะปรากฏขึ้นให้เห็นเด่นชัด นวัตกรรมอย่างดินปืนและกระดาษได้ถูกคิดค้นขึ้นมาแล้ว ซึ่งกลายมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของเทศกาลตรุษจีนในภายหลัง (ชาวจีนยุคแรกเริ่มเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ก่อนจะกลายมาเป็นตรุษจีนที่ยึดเอาวันเวลาตามปฏิทินสุริยจันทรคติ) เมื่อจีนเริ่มผลิตระบบเงินตราขึ้นมาใช้อย่างจริงจัง ผู้คนทั่วไปจึงได้มีโอกาสเข้าถึงเหรียญกษาปณ์ในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทางการเงิน ในช่วงราชวงศ์ชิงนั้นชาวจีนทั่วไปมักจะใช้เหรียญชนิดที่มีรูจตุรัสอยู่ตรงกลาง และทำการพกพาหรือเก็บโดยใช้เชือกร้อยผ่านรูเข้าไปเพื่อมัดเป็น ‘ท่อนเหรียญ’ แล้วผูกเอาไว้ที่เอว (แต๊ะเอีย) ในยุคนี้การผลิตกระดาษคุณภาพดียังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือมีประสิทธิภาพมากพอ …

ตำนานของ ซองแดง มีที่มายังไง ? Read More »