Katanyudemy

katanyudemy
กพฐ.

บอร์ด กพฐ. ถกหลักสูตรฐานสมรรถนะ เปิดช่องให้ ร.ร. นอกเขตพื้นที่นวัตกรรมทดลองใช้

#KatanyuUpdate นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผย ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของร่างกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ….(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำเสนอ โดยที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีการใช้มานานพอสมควรแล้ว และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงเห็นควรว่าต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร และการมุ่งเน้นเรื่องของสมรรถนะก็เป็นเรื่องที่เหมาะสม

🤓 อย่างไรก็ดีในส่วนของการนำไปใช้ในทันทีอาจจะยังไม่พร้อม เนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพราะมีกฎหมายรองรับให้สามารถนำไปใช้ได้ โดยพื้นที่นวัตกรรมที่มีโรงเรียนทั้งสิ้น 467 แห่ง แต่สมัครมาในช่วงแรก 224 แห่ง

🏫🗣 “สพฐ.ได้มานำเสนอความคืบหน้าหลักสูตรฐานสมรรถนะว่า ณ วันนี้ยังเป็นร่างหลักสูตรและยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้ในพื้นที่นวัตกรรม ซึ่งที่ประชุมก็มีการอภิปรายตั้งข้อสังเกตและให้คำแนะนำโดยกรรมการเห็นว่าเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งโรงเรียนที่อยู่นอกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหากมีความพร้อมก็ควรเปิดโอกาสให้ใช้ได้ด้วย จึงมอบให้ สพฐ.ไปจัดทำแผนมาเสนอที่ประชุมต่อไป . นอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งขอสังเกตถึงการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในปี 2565 ว่า เนื่องจากมีเรื่องข้อกฎหมายและขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ทันการ เพราะจะเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ในเดือนพฤษภาคมแล้ว อย่างไรก็ตาม หลักสูตรปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็สามารถเน้นสมรรถนะได้ขึ้นอยู่กับผู้สอนที่จะจัดการเรียนการสอนให้ที่เน้นสมรรถนะ” นายบัณฑิต กล่าว ประฐาน กพฐ. กล่าวต่อว่า วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากและเนื้อหาวิชาสามารถหาได้ทั่วไป โครงสร้างหลักสูตรเป็นเพียงแนวทาง แต่หัวใจสำคัญคือครูผู้สอน ซึ่ง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็เน้นเรื่อง Active Learning ทำอย่างไรให้เกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ใช่ครูป้อนให้หมด แต่เด็กต้องฝึกหาความรู้เองและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งครูจะต้องสอนนักเรียนให้ทำให้ได้.

🤓 ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่าที่ประชุมเห็นตรงกันว่าหลักสูตรในอนาคตหนีเรื่องฐานสมรรถนะไม่ได้ เพราะมีความจำเป็น แต่จะใช้ได้เมื่อไหร่ก็ต้องตอบข้อสังเกตข้อห่วงใยต่าง ๆ ให้ได้ก่อน โดยหลักสูตรจะต้องมีความสมบูรณ์และทุกคนเห็นพ้องต้องกัน ดังนั้น สพฐ. จะรับมาทำแผนว่าจะนำไปใช้ได้เมื่อไหร่และใช้อย่างไรเพื่อเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป. 📣

ที่มา : มติชน #คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน#กพฐ#หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน#การศึกษาไทย#หลักสูตรฐานสมรรถนะ#โรงเรียนนวัตกรรม#พื้นที่นวัตกรรม#ข่าวสารการศึกษา#ข่าวสาร#KatanyuUpdate#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#การศึกษา#Education#พัฒนาการศึกษาไทย

👇
👇
👇

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก รวมถึงข่าวสารการสอบเข้ามหาวิทยาลัย อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐. ☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 📙

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก