Katanyudemy

katanyudemy

ข่าวสารการศึกษา

เครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น

นิวซีแลนด์ ขึ้นแท่นผู้นำทางด้านการศึกษาโลก แซงหน้า ฟินแลนด์-แคนาดา-ญี่ปุ่น

#KTDWorld ผลสำรวจล่าสุดของดิอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิตหรือ “อีไอยู” (The Economist Intelligence Unit : EIU) ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ ของนิตยสารวิเคราะห์ข่าวชื่อดังระดับโลกอย่าง “ดิ อีโคโนมิสต์” (THE ECONOMIST) ได้ทำการเปิดเผยผลรางวัล Yidan ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลสำหรับประเทศที่มีนวัตกรรมด้านการวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาด้านการศึกษาดีที่สุด ประเทศไหนจะได้อันดับ 1 ไปครอง นิวซีแลนด์ ผู้นำทางด้านการศึกษาโลก ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมด้านการวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาด้านการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยประเมินจากระบบการศึกษาใน 35 ประเทศทั่วโลก …

นิวซีแลนด์ ขึ้นแท่นผู้นำทางด้านการศึกษาโลก แซงหน้า ฟินแลนด์-แคนาดา-ญี่ปุ่น Read More »

Internet of Things ตอบโจทย์บริษัทไอทียักษ์ใหญ่จีน

#KTDChina บริษัท China-ASEAN Information Harbor จำกัด (中国—东盟信息港股份有限公司/CAIH) บริษัท Qualcomm จำกัดจากสหรัฐอเมริกา และบริษัท Shenzhen Sunsea AIoT Technology จำกัด (深圳日海物联技术有限公司) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ Internet of Things (IoT) เพื่อเจาะตลาดอาเซียนและจีน  นายหลู่ ตงเลี่ยง (Lu Dongliang/鲁东亮) CEO บริษัท CAIH …

Internet of Things ตอบโจทย์บริษัทไอทียักษ์ใหญ่จีน Read More »

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (DeSIGN THINKING) การคิดแห่งอนาคต

#KTDMore ในศตวรรษที่ 21 เรื่องของการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมกลายเป็นสาระสำคัญที่นานาประเทศต่างหยิบยกขึ้นมาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระบวนการคิดที่นำไปสู่การออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้น กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกประเทศต่างให้ความสนใจ และหาแนวทางในการส่งเสริมให้กับประชาชนในเรื่องนี้ผ่านระบบการศึกษา เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีทักษะดังกล่าว ทำให้ทักษะเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการทำงานในอนาคต ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบ คือการที่หลายคนมองว่าการออกแบบนั้นเป็นเรื่องเฉพาะแค่งานศิลปะสร้างสรรค์ต่าง ๆ เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว เรื่องของการออกแบบในความคิดสมัยใหม่นั้น มีความหมายที่กว้างกว่ามาก เพราะไม่จำเป็นว่าการออกแบบจะต้องนำมาใช้กับแค่งานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพียงเท่านั้น ปัจจุบันเราสามารถนำสิ่งที่เรียกว่า การออกแบบ เอาไปประยุกต์กับงานด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย การออกแบบที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรสมัยใหม่นั้นคือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ …

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (DeSIGN THINKING) การคิดแห่งอนาคต Read More »

ความหวังของไทยกับคณิตศาสตร์โอลิมปิค 65

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย์ (สสวท.) และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ระหว่างประเทศโดยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ 2565 ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม 2565 ณ กรงออสโล ราชอาณาจักรนอรเวย์ จำนวน 6 คน ปรากฎว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 5 คน ( โดย 1 ใน 5 นักเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ )และอีก 1 คน มาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณิตศาสตร์โอลิมปิค …

ความหวังของไทยกับคณิตศาสตร์โอลิมปิค 65 Read More »

สิงคโปร์สร้างชาติด้วยคุณภาพการศึกษา สร้างการพัฒนาด้วยคุณภาพของคน

ถ้าจะยกตัวอย่างประเทศโดดเด่นแห่งศตวรรษ แล้วไม่กล่าวถึงประเทศสิงคโปร์ คงจะไม่ได้ เพราะประเทศขนาดเล็กๆ ที่เคยไม่มีอะไรเลย แต่สามารถสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม จนได้รับการยอมรับในระดับโลกได้ ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ซึ่งทุกครั้ง ที่ใครต่อใครพยายามหาคำตอบ ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของประเทศสิงคโปร์ “เรื่องคุณภาพคน” จะถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความสำเร็จอยู่เสมอ แล้วอะไรทำให้คนสิงคโปร์กลายเป็นคนมีคุณภาพได้ขนาดนั้น ย้อนหลังกลับไป เมื่อปี ค.ศ. 1965 การเปลี่ยนสถานะจากรัฐๆหนึ่งของประเทศมาเลเซีย สู่การเป็นประเทศเอกราช เป็นความท้าทายของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นอย่างมาก เพราะต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ โดยไม่พึ่งพามาเลเซีย ภารกิจเร่งด่วนสุด ที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำในตอนนั้น มีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ เร่างสร้างความเข้มแข็งทางทหารให้มากที่สุด …

สิงคโปร์สร้างชาติด้วยคุณภาพการศึกษา สร้างการพัฒนาด้วยคุณภาพของคน Read More »

8 ทักษะกระบวณการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

 8 ทักษะกระบวณการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน มี8 ทักษะ ดังนี้ 1.ทักษะการสังเกตเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างใด อย่างหนึ่งหรือใช้หลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ตา หู จมูก ลิ้นและผิวกาย เพื่อค้นหาและบอกรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่สังเกต โดยที่ไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป 2.ทักษะการจำแนกประเภทเป็นการแบ่งพวก การจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ หรือการเรียงลำดับ วัตถุ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆออกเป็นหมวดหมู่ โดยใช้ความเหมือนกันหรือความแตกต่างกัน …

8 ทักษะกระบวณการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Read More »

HighScope ตอบโจทย์การเรียนเด็กยุคใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ. ประกาศจะนำการศึกษาไฮสโคปมานำร่องในโรงเรียนในสังกัดกว่า 300 โรงและพร้อมจะขยายไปสู่โรงเรียนอนุบาลอื่น ๆ รู้จักไฮสโคปสำหรับแนวการศึกษา ไฮสโคป (High Scope) จริง ๆ แล้วในประเทศไทยเรารู้จักมาเป็นเวลามากกว่า 35 ปีแล้ว โดยที่ลักษณะเป็นการทดลองวิจัยเพื่อทำให้การศึกษาปฐมวัยของเราเข้มแข็งขึ้น ให้มีการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองเด็กเป็นรายบุคคลมากขึ้นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า Child Centered คนแรกที่คิดขึ้นมาคือ Prof. Dr.David Weikart เป็นนักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน โดยทำทดลองเปรียบเทียบเด็ก 3 กลุ่ม เรียกว่า Perry Preschool Project …

HighScope ตอบโจทย์การเรียนเด็กยุคใหม่ Read More »

ไทย-จีน ร่วมมือด้านการศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย และ เถียน เสวียจวิน (H.E.Mr. Tian Xuejun) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Center for Language Education and Cooperation – CLEC ) กับ 3 หน่วยงานด้านศึกษาของไทย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา …

ไทย-จีน ร่วมมือด้านการศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน Read More »

Yuelu สถาบันการศึกษาเก่าแก่นับพันปีของจีน แหล่งผลิตบุคลากรชั้นเลิศจำนวนมาก

วิทยาลัย Yuelu (เย่ว์ลู่) ตั้งอยู่ที่เชิงเขาเย่ว์ลู่ในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ภาคกลางของจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.976 มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปีวิทยาลัย Yuelu เป็น 1 ใน 4 วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดังที่สุดในสมัยโบราณของจีนและมีสมญานามว่าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรชั้นเลิศในสมัยโบราณของจีน มีบทกลอนคู่หนึ่งติดอยู่ที่สองข้างหน้าประตูใหญ่ของวิทยาลัยแห่งนี้ข้อความประโยคแรกคือ “ดินแดนหูหนานมีบุคลากรมาก” ซึ่งอ้างมาจากหนังสือประวัติศาสตร์โบราณ “จั่วจ้วน” ส่วนข้อความอีกประโยคหนึ่งคือ “ที่นี่เป็นแหล่งผลิตบุคลากรชั้นเลิศจำนวนมาก” ซึ่งอ้างมาจาก“หลุนอี่ว์” หนังสือรวมบทสนทนาระหว่างขงจื่อ ปรมาจารย์ จริยธรรมผู้ยิ่งใหญ่ของจีนกับลูกศิษย์ ในสมัยโบราณนักศึกษาในหูหนานเรียนรู้วิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ในวิทยาลัยแห่งนี้ …

Yuelu สถาบันการศึกษาเก่าแก่นับพันปีของจีน แหล่งผลิตบุคลากรชั้นเลิศจำนวนมาก Read More »